Inför din UGL

Få utbildningar kan jämföras med UGL. Många kallar den för en ögonöppnare och beskriver de fem dagarna mer som en upplevelse än en utbildning. Men vad väntar dig och vad behöver du göra för att få ut det mesta av din upplevelse?

Om du skulle be en kollega eller bekant som gått UGL om en detaljerad beskrivning så är det nog sannolikt att du inte får så mycket detaljer – och förmodligen får du en vänlig rekommendation om att “uppleva den själv”.

Att det inte är så lätt att förklara beror på flera saker. Varje individs- och grupps upplevelse av UGL är unik. Ingen resa är likadan. Den resa i individ- och grupputveckling som gruppen gör och den upplevelse man delar under fem intensiva dagar blir även naturligt något som man väljer att behålla inom gruppen, vilket är en av riktlinjerna. Och att berätta för dig i detalj skulle ju dessutom riskera att förstöra din egen upplevelse, eller hur?

Några saker som väntar dig och som du bör tänka på

Upplevelsebaserat lärande
Gruppmedlemmarna ställs inför olika uppgifter som ni som grupp skall hantera eller lösa. Detta skapar gemensamma upplevelser som sätter igång processer som ni gemensamt utforskar och reflekterar över. Vad hände? Varför hände det? Hur påverkade jag? Hur påverkades jag? Du och gruppen lever alltså lärandet – genom det ni upplever och era reflektionerna skapas nya förhållningssätt och insikter.

Du får vad du ger
Så är det. Om du går in i en UGL med inställningen att vara delaktig, öppen och villig att dela med dig så kommer du uppleva något du sannolikt har nytta av inte bara som ledare utan i alla relationer med andra människor. Alla i din grupp är främlingar – det är en viktig del i UGL eftersom ingen är i beroendeställning till någon i gruppen – så du och de andra i gruppen går in på samma plan, med samma förutsättningar. På fem dagar upplever ni ett antal steg i en grupps utveckling och mognad som normalt sett tar lång tid, förutsatt att du och gruppen bidrar till det.

Jämvikt i ditt liv
Att gå en UGL är ingen lösning på djupare personliga problem. De fem dagarnas internat är intensivt och många beskriver det som att gruppen är i sin egen värld, i en egen bubbla. Vi rekommenderar därför att du inte går UGL om du befinner dig i kraftig obalans av personliga eller sociala skäl. Du kommer inte att ha möjlighet att sköta andra arbetsuppgifter vid sidan av eller lämna internatet. Skulle du behöva bryta av något skäl får utbildningen gås om i sin helhet vid annat tillfälle.

Kombinera med coachning
Ett sätt att få ut mer av UGL är att kombinera med individuell coachning. Det gör att du kan gå in i utbildningen med en klarare bild av ditt nuläge och en tydligare självbild. Efter utbildningen kan du få hjälp att själv omsätta det du lärt dig både på gruppnivå och om dig själv i din vardag. Läs mer om vår kombination UGL+Coachning.