Ledarskap för hela människan

En modell baserad på neuroforskning som vi strävar efter att anamma i våra insatser för att utveckla ledarskap är ”The Healthy Mind Platter”, som beskriver sju olika behov vi som människor har.

hela-manniskanVi är sedan länge medvetna om att vi som människor är beroende av näring via en balanserad kost för att vi fysiskt ska fungera optimalt. Men för att vi ska få ut rätt effekt av vår mentala kapacitet krävs mer än bra mat.

Vi kallar det för ledarskap för hela människan.

På vår egen utbildningsanläggning i Kungsängen har du tillgång till avkoppling, träning, socialt umgänge, balanserad kost och god sömn i en lugn och avskild miljö som ger energi. Våra utbildningar är upplevelsebaserade och ger stort utrymme för medveten närvaro, reflektion och kreativitet.