Vår metod för lärande

Vi vet att det bästa sättet att lära är genom en metod som är långt från teoripass i skolbänken, men nära din egen verklighet.

Vi tror att vi lär oss och utvecklas bäst genom våra egna och andras erfarenheter och upplevelser. Därför använder vi en erfarenhets- och upplevelsebaserad pedagogik, vilket innebär att vi kombinerar teori, träning samt reflektion. Du sitter inte passiv på en skolbänk när du vill utvecklas med oss – du deltar aktivt i en process.

Vi vill jobba med, inte mot, hjärnan och därför lägger vi stor vikt vid att löpande integrera kunskaper från neurovetenskapen i alla våra utbildningar och uppdrag.