Vi påverkas alla av rådande Coronavirus – Covid -19!

Gällöfsta Perlan Ledarskap och Gällöfsta Konferens följer kontinuerligt utvecklingen
och de gällande rekommendationer samt riktlinjer som FHM och Regeringen utfärdar.
Vårt mål är att erbjuda en utbildningsmiljö där du kan känna dig trygg och säker så att fokus hamnar på din utbildning och personliga utveckling.
Vid minsta symptom på sjukdom ska du inte komma på utbildning, kontakta oss!

Vi känner ett stort ansvar och vet också att du som kursdeltagare kommer att
ta ansvar för att minimera smittspridning under utbildningen. Till stor del handlar
det om att vi har ett sunt förhållningssätt i relationen till varandra.
Allt ifrån ”armlängds avstånd” till regelbunden handtvätt osv…

Här kan du ta del av vilka åtgärder vi vidtagit för göra det möjlig för dig att ta ansvar
och få ut maximalt av utbildningen.

Våra riktlinjer för att förebygga smittspridning
• Undvika att skaka hand eller kramas när vi hälsar
• Tvätta händerna ofta
• Hosta /nysa i armvecket
Kom ej till utbildningen vid minsta symptom på sjukdom
• Om du blir sjuk inför utbildningen får du utan kostnad boka in nytt kurstillfälle
• Försök att ta bilen eller bli skjutsad till utbildningen

Våra riskreducerande åtgärder på Gällöfsta Konferens
• Informationsskyltar med hygienråd finns i anläggningens alla utrymmen.
• Utökade rutiner för städning av samtliga miljöer. Ytor så som toaletter, dörrhandtag,
nyckelkort, terminaler etc. tvättas med desinfektionsmedel återkommande varje dag.
• Handsprit finns tillgängligt i alla våra miljöer och används regelbundet av samtlig personal
och tydliga uppmaningar till dig som gäst att göra det samma.
• Som kursdeltagare på internatutbildning har du naturligtvis tillgång till din egen toalett på
rummet efter incheckning och före utcheckning.

Vid minsta tecken på sjukdom
För våra medarbetare har vi noga rutiner om att inte komma till jobbet.
Vi ber dig som gäst ta ditt ansvar och du är varmt välkommen en annan gång.
Tillsamman tar vi ansvar!

Vid utlandsresor
Vi tillämpar karantän i 14 dagar för samtliga medarbetare vid eventuella utlandsresor
så länge det finns risk för smitta. Våra medarbetare har anmälningsplikt om man tror
att man varit utsatt för Covid 19 och får då karantän i 14 dagar.