Robotisering – dröm eller mardröm?

Kanske är din nästa chef en robot med artificiell intelligens. Robotisering av ledarskap är idag en fullt möjlig framtid. Några är tveksamma, andra ser stora möjligheter.

I en nyligen publicerad studie av McKinsey hävdas att redan idag, med nuvarande teknologi, skulle 45% av allt jobb kunna utföras av robotar. Att robotisering inte längre enbart handlar om produktionsrobotar som tar över mänskliga händer och muskler inom industrin, det har nog de flesta av oss insett. Utvecklingen av människoliknande, sk humanoida, robotar, är explosiv. Men vad känner vi egentligen inför möjligheten att jobba tillsammans med, eller kanske rentav under, en digital kollega med känslobefriad artificiell intelligens?

32% vill byta sin chef mot en robot
I en studie jämförs inställningen till Artificiell Intelligens (AI) mellan USA, Storbritannien och Danmark. En studie som visar stora geografiska skillnader. I USA är andelen som tror att deras nuvarande jobb kommer ersättas av en robot hög – medan danskarna är övervägande skeptiska till möjligheten att konkurreras ut av en robot. Lägger vi dessutom på AI blir skillnaden ännu större – i USA anser 37% av de tillfrågade en ”robotchef” vara mer tillförlitlig än en mänsklig  och 32% skulle föredra att få byta sin chef mot en AI-robot.

Egentligen är tanken inte så märklig. En AI som är fri från fördomar, personliga och sociala preferenser och som enbart fattar sina beslut baserade på faktiska data, låter ju inte så tokigt rent teoretiskt. Men samtidigt blir det ju lite av en paradox, eftersom det trots allt är människor som måste designa och skriva källkoden till den artificiella chefen…

Nöjd eller missnöjd?
En annan intressant reflektion är att i USA där öppenheten för robotisering och AI är större, är att mer än hälften av medarbetarna är otillfredsställda  med sitt jobb. I Danmark är det precis tvärtom – en bra bit över 90% är nöjda, glada och tillfreds. Det känns ju inte helt orimligt att dra slutsatsen att skillnaden i nationell, organisations- och ledarskapskultur påverkar vår inställning till AI.

Även om AI gör sitt inträde som chef, så är det ju en väsentlig skillnad på chefskap och ledarskap. I en vardag där många chefer drunknar i administrativa rutiner, uppföljningar och mätningar skulle ju en ökad intelligent digitalisering och automatisering av chefsfunktionen kunna frigöra tid och kraft till att utöva mer och bättre ledarskap.  Och är det något som vi behöver mer av så är det ledarskap – som bekant handlar om känslor och relationer mellan varelser av kött och blod.

Avslutningsvis
Att datoriseringen påverkar allt mer av vårt arbetsliv är uppenbart. Vi tror det är viktigt att börja diskutera dessa frågor i ledningsgrupper,professioner och arbetslag.

Nu!

Ludde & Kjell 

 1. Intressant att ni tar upp detta med robotisering och AI. Det skrivs mycket av McKinsey och Wharton som har bra spaning. I Sverige nästan ingen “debatt”. Jämförelsen med USA och Danmark intressant. Jag tror att det är ointresse i Sverige för den här frågan. Kanske en följd av att “staten” och “organisationerna” nog fixar det mesta. I USA och Danmark tror man inte på staten & organisationerna.

  Det kommer att bli realitet i Sverige också. Då kommer följdfrågan – vilket ledarskap måste finnas då?

  Christer Ridström
  1. Tack för att du följer och kommenterar Christer! Kanske ställde du din fråga retoriskt – men jag kan inte låta bli att ge min spontana tanke om vilken typ av ledarskap som kommer krävas.
   Eftersom vi i grunden är samma människor som vi alltid varit, med samma rädslor, känslor och behov så tror jag att grundbultarna i ett gott ledarskap är och kommer förbli desamma. Det som vi ofta sammanfattar som de mjuka värdena, det mänskliga, relationerna mellan oss, det som får oss att vilja uträtta stordåd tillsammans.
   Om vi inom några år har sällskap av robotar och humanoider, så tänker jag att ett mänskligt ledarskap blir än viktigare – och förhoppningsvis ges mer utrymme. Sett i min egen backspegel som chef hade jag gladeligen lastat all tidskrävande administration på en robot och ägnat mer tid till att försöka vara en bättre ledare.

   Hans Ludvigsson