Workshop om Millennials

År 2020 kommer millennials utgöra en stor del i samhället, i företag och organisationer. Med nya krav och förväntningar – inte minst på ledarskap. Vilka är de? Hur möter, attraherar och behåller vi dem? Workshopen ”Millennials – utmaningar och möjligheter” är för dig som vill veta mer! 

Att som organisation lära sig vilka millennials är, vad de vill ha och vilket ledarskap som behövs för att motivera dem och möta deras förväntningar, är grundläggande för att kunna vara attraktiv som arbetsgivare i framtiden – och få dem att vilja stanna kvar. Workshopen ger dig möjligheten att lära dig mer om vad aktuell forskning visar, vad som skiljer denna generation från tidigare och vilka konsekvenser det för med sig. 

Målgrupp: 

Workshopen riktar sig till ledare, chefer och medarbetare som står inför utmaningen att attrahera, rekrytera, leda och behålla Millennials inom sin organisation. 

Innehåll: 

Under workshopen som pågår under två timmar kommer vi tillsammans med en konsult inom området gå igenom aktuell forskning och diskutera de utmaningar och möjligheter som finns med Millennials som medarbetare. 

Fokusområden är: 

  • Vad som karaktäriserar Millennials som generation. 
  • Varför dagens organisationer bör arbeta med dem på ett annat sätt än tidigare generationer. 
  • Hur organisationer kan leda Millennials för att attrahera dem, men också för att få dem att vilja stanna kvar och ge sitt bästa. 

Workshopen genomförs under två timmar i våra lokaler på Norrlandsgatan 18 i centrala Stockholm, eller i annan lokal som du väljer. Upplägget kan anpassas till din verksamhet och för en grupp upp till 20 personer. Datum för genomförande sätts i dialog med dig som uppdragsgivare. 

Vill du veta mer? Kontakta Lisa Jonasson på tel 0738 481071, eller skicka ett mejl till lisa.jonason@stage.gallofsta.se