Workshop – Omstart 2020

Efter en vår präglad av oförutsedda utmaningar och omvälvande förändringar är det nu dags för reflektion och tillbakablick för att med avstamp i lärdomarna från denna period ta ut riktningen framåt – vad blir det nya normala för oss?

Vi erbjuder nu workshops till din organisation, med få eller många deltagare, live eller online på temat att ta vara på den möjlighet till ny- och omstart som 2020 erbjuder oss. Vad ser vi för nya kundbeteenden, hur har våra arbetssätt och vårt ledarskap förändrats? Vad av det vi lärt oss vill vi ta med oss framåt och vad behöver vi förändra?


Vad har förändrats?

  • Vår affär, nya kundbeteenden?
  • Vårt arbetssätt
  • Ledarskap
  • Medarbetarskap
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • De viktigaste lärdomarna från denna tid, vad tar vi med oss?

 

Framåtblick

  • Samhället och marknaden på lite längre sikt
  • Vår verksamhet de närmaste 12 månaderna
  • Vad behöver vi göra nu?
  • Hur leda det fortsatta arbetet?

Varje workshop leds av 2 seniora organisationskonsulter. Förutom resultatet av ert eget reflektionsarbete kommer ni att få ta del av teman, mönster och guldkorn från det samlade resultatet och lärdomar från workshops som vi genomförde i mitten av augusti med sex olika organisationer.

Kontakta oss för en offert!
utbildning@stage.gallofsta.se