Kompetens eller värderingar?

Rekrytera rätt person med rätt kompetens och värderingar. Kanske det svåraste och viktigaste uppdraget en chef ställs inför.

kompetensHur väl processen än genomförs – kanske med hjälp av externa specialister, djupintervjuer, analysverktyg, referenser och involvering av eventuellt blivande kollegor – så står chefen där med det slutliga ansvaret. Succé och du blir hjälte, fel och hundhuvudet är ditt.

En rekrytering är en investering som du hoppas ska göra summan av er mer värdefull och för många små och medelstora företag kan ett misstag vara förödande, både för samarbetet i gruppen och lönsamheten. Och med en (enligt mig) ofrånkomlig oroskänsla av att ha ”köpt grisen i säcken” är det inte så konstigt att en rekrytering kan ge lite ångest.

Men det finns de som hävdar att vi ska fokusera mer på aspirantens värderingar än dennes kompetens när vi rekryterar. Viveka Holm har precis släppt en bok i ämnet och hon menar att motivation slår kompetens och att värderingsstyrd rekrytering bör vara en affärsstrategi. Jag har inte läst boken ännu, men ämnet fick mig att reflektera.

Jag tycker det är helt rätt. Svårt men rätt. Som autodidakt och känslostyrd genom hela livet vet jag genom egen erfarenhet att det jag gillar, önskar, finner meningsfullt, mår bra av etc. – det lär jag mig, så bra jag någonsin kan. Och trots mängder av misstag och dikeskörningar längs vägen så har det som regel funkat både för mig och dem jag jobbat med eller för.

De gånger som min motivation falnat (och därmed även kompetensleveransen), har det oftast varit kopplat till att jag inte känt mig hemma i sammanhanget, i kulturyttringarna. Det behöver inte betyda att jag inte står bakom och lever efter samma värderingar som verksamheten vilar på – i sanningens namn så finns det nog inga organisationer som bedriver affärsverksamhet som är korkade nog att ha värderingar som bryter mot vår allmänna uppfattning om god moral och sunt leverne.

Det har mer handlat om hur den verkliga kulturen är. I vardagen. På riktigt. Inte minst manifesterad genom ledarskapet.

Jag har själv skrivit många fina ord i värdegrunder och kulturhandböcker som varumärkeskonsult under åren – men kulturen är ett märkligt och mäktigt väsen. Den skapas i tomrummet mellan orden, i vardagens små ting.

Tillbaka till rekryteringsämnet…

Att sätta fokus på aspirantens värderingar är bra, även om det inte är lika lätt som att verifiera den eftersökta kompetensen. Men då blir det ju även ännu viktigare åt andra hållet, tänker jag.

Om rekrytering med fokus på värderingar snarare än kompetens ska vara ett affärsstrategiskt val, så är det ju helt avgörande att verksamheten kan beskriva sin värdegrund, men inte bara i vackra fristående ord. Än viktigare är att konkretisera vilka normer och beteenden som vi vill ska prägla vardagen, ett ansvar alla delar men där chefen måste visa vägen.

Sen är det upp till bevis att leva som vi lär. Ty även den rekryterade köper ju grisen i säcken.

Ha en fin fredag och helg!
/Ludde

 ”Ta alltid ut lyckan i förskott. Det värsta som kan hända är att du varit lycklig i onödan.”

Tags: ,