Ledaransvar i ett större perspektiv

Peter Boström bloggar om den senaste tidens händelser och det ledaransvar som måste tas på ett tydligt sätt i alla led.

Jag har blivit starkt berörd av den senaste tidens våldsdåd mot flyktinboenden och nu också det fruktansvärt tragiska och hemska terrordådet på skolan i Trollhättan. Och det är naturligtvis mänskligt och mitt ansvar som medmänniska är att bry sig och visa medkänsla med de drabbade, att ta fullständigt avstånd från alla sorters yttringar som har rasitiska förtecken och att visa att jag tar avstånd.

Som chef och ledare har jag ett större ansvar.

Vi går allt mer mot ett samhälle i mångfaldens tecken. Den mångfalden måste vi ta vara på. I våra företag kommer denna mångfald att berika vår kompetens och konkurrenskraft. Mångfaldskunskap och hur jag som ledare skall hantera och ta vara på denna mångfald kommer att vara en nödvändig kompetens för framtidens ledare.

I dag har de flesta företag och organisationer (skulle jag vilja säga) svårt att ta vara på mångfalden och inkludera alla oavsett kön, etnicitet, ålder etc. Att göra sig medveten om vilka krafter i ett företag eller en organisation som hindrar ett inkluderande klimat är nödvändigt om vi skall komma bort från fördomar och exkluderande. Som ledare behöver jag här vara ett föredöme och på alla plan verka för ett inkluderande arbetsklimat.

Men vi lever i företag och organisationer inte i en isolerad värld, vi är ju ständigt påverkade av vad som händer där ute. Och när dessa mörka krafter som nu härjar och bränner ned medmänniskors boenden och använder avskyvärt våld mot barn måste vi, alla ledare, överallt, i alla led reagera. Det här är slag direkt mot vår demokrati, mot vår frihet, mot vårt öppna samhälle och mot våra företag och organisationers arbete mot ökad mångfald.

Så vi ledare måste stå där på barrikaden, i våra team, i våra grupper, på våra avdelningar, på våra arbetsplatser och med kraft fördöma det som sker och med kraft stå upp för mångfald och inkludering.

/Peter Boström VD Gällöfsta Perlan Ledarskap

 

Tags: