Leda på distans – seminarium 21 Oktober

Vi vill gärna dela en frukost med dig som vill bli bättre på att möta de utmaningar som kommer av att leda på distans!

Tekniken har gett oss möjligheter att kommunicera på nya sätt och gjort världen mindre. Samtidigt ställs många aspekter av ledarskapet på sin spets när vi allt oftare jobbar på distans. Trots att vi gärna tar del av teknikutvecklingens alla fördelar, så är vi människor som behöver känna oss sedda, hörda och bekräftade.

Men distans behöver heller inte enbart handla om fysiskt avstånd som mäts i mil. Kulturella skillnader kan också skapa känslor av utanförskap.

Hur kan du leda? Hur byggs relationer, tillit och samverkan mellan individer trots distans?

Du kommer möta Johan Ljunggren som är programansvarig för “Leda på distans” och Lena McEvenue – och du är förstås medbjuden att delta i dialogen!

Välkommen!

– Vi bjuder på frukost från 08.00
– Seminariet är mellan 08.30-09.30.
– Platsen är Gällöfsta Konferens City, Biblioteksgatan 29
– Kostnadsfritt