Organisationsutveckling

För de organisationer som vill ta ett företagsanpassat helhetsgrepp på ledarskapet finns vår erfarenhet och kompetens i organisationsutveckling, som ett stöd och en trygg och långsiktig partner i det arbetet.

För att lyckas utveckla en livskraftig organisation där människor mår bra och skapar goda resultat behövs dialog och kompetens. Och mod att utmana det invanda. Hos oss får du tillgång till några av landets kunnigaste konsulter för grupp- och ledarutveckling, organisationsutveckling och konflikthantering.

Vi kan på olika sätt väva in utveckling för grupper och individer med stöd av er organisations värderingar och synsätt. Vi blir ett bollplank och en genomförare med starkt koppling till er och det ni vill se hos era medarbetare på olika nivåer i organisationen. Alla insatser har en stabil bas i vedertagna teorier och ny forskning om organisationsfrågor.

Välkommen att kontakta Jenny Sima när du vill veta mer och diskutera dina behov.
Epost:jenny.sima@stage.gallofsta.se Telefon: +46 (0)70-743 13 11