Vår grund för ledarskapsutveckling

Med människan i fokus stödjer vi utveckling av individen och gruppen samt hela organisationen. Det är utgångspunkten för vår ledarskapsutveckling.

Vi ser ledarskap uppkomma i samspelet med andra, och att vi leder utifrån den vi är. Därför är det personliga ledarskapet i fokus i våra utvecklingsinsatser. Att utveckla det personliga ledarskapet handlar om att öka medvetenhet, närvaro och självinsikt. Vi möter människor genom att skapa tillit och dialog för att förbättra kontakt samt utveckla relation och samarbete mellan människor.

Vår grundinställning är att alltid utgå ifrån det välfungerande hos en individ eller grupp, i utvecklings- och förändringsarbete. Det är vår erfarenhet att när vi ökar medvetenheten om och fokuserar på våra styrkor, så kan vi lättare förbättra våra svagare sidor och fullt ut använda hela vår kapacitet.

Vår pedagogik är erfarenhets- och upplevelsebaserad, vilket innebär att vi kombinerar teori, träning samt reflektion.

Vår ledarskapsfilosofi utgår från det transformerande ledarskapet, som syftar till att frigöra handlingskraft genom att stödja människors inre motivation och engagemang.

Vi följer aktivt aktuell hjärnforskning och integrerar det löpande i både utbildningar och uppdrag.

Våra värderingar utgår från humanistisk psykologi, gestaltteori, existentialism, fält- samt systemteori och kognitiv psykologi.