Coachutbildning godkänd av ICF

I samarbete med Human Resource AB erbjuder vi en grundläggande coachutbildning som är godkänd och kvalitetsgranskad av ICF, International Coach Federation, (ACSTH) och är ett första steg mot internationell certifiering – ICF Associate Certified Coach (ACC).

Coaching är ett kraftfullt verktyg som handlar om utveckling och förändring, att skapa resultat och att leda sig själv. Ökad kompetens och medvetenhet kring dilemman är en av grundbultarna i coachprocessen för att skapa ansvarstagande kring den egna processen och lära sig att hantera de utmaningar som man möter både i sin profession och privat.

Att vara coach är att utveckla den coachades förmåga att att skapa resultat och att leda sig själv.

Fundamentet i coachning som begrepp är kontinuerligt lärande och att arbeta med coachning mot eller inom företag och organisationer är en framgångsrik metod för utveckling och förbättrat resultat. Coachning skapar möjlighet för att omsätta tankar till konkreta handlingar.

Utbildningens innehåll uppfyller ICF:S utbildningskrav för ACC-certifiering och ger dig som deltagare den teoretiska grunden för att kunna ansöka om internationell certifiering som Associate Certified Coach (ACC).  Med vår coachutbildning blir du därför efter genomgången utbildning och godkänt slutprov, automatiskt godkänd på den teoretiska delen när du ansöker om internationell certifiering – ICF Associate Certified Coach (ACC). Du kan läsa mer om IFC här: ICF (International Coach Federation). Du kan läsa mer om certifiering här.

Målet med utbildningen är att du ska få kunskap om de elva färdigheterna som utgör basen i International Coach Federations definition av coaching, samt få kunskap kring nyckelfaktorer som är viktiga för dig som vill använda coaching i din profession.

Suitable for

För dig som idag arbetar med kommunikation och samtal och som vill använda coachning i din profession.

Documents

Course length

2+2+2+3 days

Next starts

  • 12 Oct 2020 – Göteborg

Pris

Utbildning: 25 500 kr
Priser exkl. moms
I priset ingår konferenskostnad, fm-kaffe och em-kaffe.
Lunch ingår ej
Boka

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy