Ledarskap för erfarna chefer

Att lyfta blicken, att reflektera, att fylla på med ny kunskap och ny energi. Det är förmodligen en av dina viktigaste utmaningar och därför är ledarskap för erfarna chefer en av våra viktigaste utbildningar.

Ledarskapplupp360˚ återkoppling före utbildningsstarten i kombination med coachning ökar dina möjligheter att omsätta nya kunskaper och insikter i din vardag. Du kan lyfta frågor utifrån utbildningen, dina behov och utmaningar. Coachningen ökar konkret värdet av utbildningen både för dig och organisationen.

Alla chefer och ledare vet hur viktigt det är att fylla på med kunskap och energi, både för sin egen skull och för verksamheten man är satt att leda. Samtidigt är det lättare sagt än gjort i dagens allt stridare ström av måsten i ett ofta hårt tempo. Om du dessutom varit ledare i några år så är du inte ensam om att ibland känna dig ensam och rentav dränerad på energi. Det här är utbildningen som ger dig den påfyllning och fördjupning du behöver.

Vårt arbetssätt baseras på det forskningen visar krävs för att ett ledarskapsprogram ska få effekt i verksamheten. Vi utgår från ditt chefsuppdrag, din vardag, dina utmaningar och ett utvecklingsprojekt som du vill genomföra i din verksamhet. Under utbildningen kopplas relevanta modeller, teorier, övningar och diskussioner till situationer från din och de andra deltagarnas vardag så att du får träna på för dig aktuella situationer och direkt kunna tillämpa insikter och lärdomar när du kommer hem.

Du får både möjlighet att hitta ”Ditt bästa sätt” att leda och utveckla de förmågor ett transformerande ledarskap innebär. Erfarenhetsutbytet med dina utbildningskamrater som alla är erfarna ledare liksom du och de relationer ni skapar är ytterligare en värdefull effekt av gå Ledarskap för erfarna chefer.

Utbildningen innehåller en 360 graders kartläggning som ger dig värdefull återkoppling på ditt ledarskap. Utbildningen är framtidsinriktad, engagerande och dynamisk men samtidigt kommer du ges stort utrymme för feedback och reflekterande.

Suitable for

Chefer eller projektledare med minst fem års erfarenhet med budget- och personalansvar

Documents

Course length

3+3+3 days

Next starts

  • 23 Sep 2020 – Gällöfsta Konferens Kungsängen
  • 14 Apr 2021 – Gällöfsta Konferens Kungsängen

Pris

Utbildning: 66 700kr
Kost & logi: 15 600 kr
Priser exkl. moms

Boka

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy