Ledarskap utan chefskap – onlineutbildning

Du är ledare men inte formell chef. Du ansvarar för en verksamhet, ett uppdrag, en produkt, process eller projekt där du leder och skapar resultat tillsammans med andra människor utan det formella chefsskapet. För att lyckas i ditt ledarskap behöver du få människor att följa dig för att de vill och inte för att de måste.

Ledarskap utan chefskap ger en bred förståelse för ledarskap ur perspektiven att leda dig själv, att leda grupper och att leda individer. Utbildningen lägger stort fokus på lärtransfer, dvs att koppla ihop teori och modeller direkt till ditt uppdrag och din vardag.

Nu genomför vi denna uppskattade utbildning även i digitalt format. Utbildningen är upplagd som 3 heldagar i det virtuella rummet med gemensam reflektion, träning och erfarenhetsutbyte. Inför varje utbildningsdag får du tillgång till teorier och annat material som förberedelser. Mellan tillfällena omsätter du dina lärdomar i din vardag. Som stöd i mellanperioden får du en kurskollega som lärpartner.

Under utbildningen utgår vi från dig själv som person i din roll och uppdrag och varvar teoretiska kunskaper med praktiska moment och reflektioner.  

Du får undersöka dina drivkrafter och förebilder som ledare, kunskaper om grupper och grupputveckling som du får tillämpa på din egen grupp och träning i kommunikation, samtal och coachning.


MÅL

Ökad trygghet i din roll och ditt ledarskap

Förmåga att anpassat ditt ledarskap till ditt team
och teammedlemmars behov

Färdigheter i direkt, tydlig och omsorgsfull
kommunikation för viktiga samtal

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Utbildningen genomförs via Zoom och med digitalt
verktyg som lärstöd före, under och efter utbildningen.

Suitable for

För dig som är teamledare, projektledare, processledare eller annan ledarroll utan formellt chefsmandat.

Documents

Course length

1+1+1 days

Next starts

  • 19 Apr 2021 – Online

Pris

Utbildning: 17 900 kr
Priser exkl. moms

Boka

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy