Utmanande samtal i en utmanande tid – onlineutbildning

Just nu står många chefer i pressade situationer som kräver tydlig och empatisk kommunikation med sina medarbetare. För att klara av det behöver man ha tillgång till hela sin kapacitet; vara i sin känsla och i sitt förnuft på samma gång. Då blir vi autentiska och kan prata om svåra saker på ett trovärdigt och begripligt sätt.

Med den här utbildningen i ryggen blir du som chef tryggare och förhoppningsvis klokare. Och utmaningarna du står inför mer hanterbara.

1 dag via Zoom

Varför?

  • Få en fördjupad förståelse för egna och andras reaktioner när vi ska prata om svåra saker
  • Bli bättre rustad och tryggare i att ta samtal som känns utmanande

Vad?

  • Reflektion kring vad och vilka samtal som är utmanande just för mig
  • Erfarenhetsutbyte med andra – vi har alla så mycket inneboende kunskap och kompetens som är värdefull att dela med varandra
  • Kunskap om hur vi fungerar i pressade lägen – känslor och reaktioner utifrån aktuell hjärnforskning
  • Coachning och rådgivning kopplade till din egen situation i nuläget
  • Konkreta verktyg för förberedelse och genomförande av svåra samtal

 

Suitable for

Chefer, ledare

Documents

Course length

1 days

Next starts

  • 12 Mar 2021 – Online i Zoom

Pris

6 495 SEK per deltagare
Pris exkl. moms
Boka

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy