Attention Management är alternativet.

Hinner du med det som är viktigt – eller dras du in i andra aktiviteter och oväntade uppgifter, för att upptäcka att dagen inte räckte till? Då är Attention Management hjälpen du behöver.

Lisa Jonason funderar kring en artikel i Harvard Business Review.

Hur ser en normal arbetsdag ut för dig? Fundera ett par minuter. Fokuserar du på de uppgifter och aktiviteter som är viktiga för dig i ditt arbete? Eller är det vanligt att du dras in i andra aktiviteter och uppgifter som dyker upp och att det plötsligt inte finns tillräckligt med tid för det som du ursprungligen tänkt hinna med?

Vad är Attention Management?

–I en artikel i Harvard Business Review skriver Thomas (2018, mars) att vi inte längre kan lämna det åt slumpen om huruvida vi har tid eller inte till att arbeta med de uppgifter som vi anser vara viktiga, för då kommer konsekvensen bli att vi aldrig får tid för dessa uppgifter. Istället menar Thomas att vi, för att kunna bli mer produktiva och hantera stress på ett bättre sätt, måste öka vår kompetens gällande tillämpningen av Attention Management. 

–Detta innebär att vi i praktiken måste börja ta medvetna beslut om vad vi lägger vår tid på, att vi kan kontrollera distraktioner bättre, vara närvarande i nuet, veta hur vi ska hitta flow samt att ha kunskap om hur vi kan maximera vårt fokus vid uppgifter och aktiviteter. Att vara medveten om när vår uppmärksamhet stjäls av distraktioner och då istället välja vad vi lägger fokus på i varje stund baserat på prioriteringar och mål. Genom att tillämpa Attention management i vår vardag blir det möjligt att ta tillbaka kontrollen över vår egen tid samt över våra prioriteringar.

Men hur går man tillväga för att tillämpa Attention Management i vardagen?

Interna- och Externa faktorer
Thomas (2018, mars) förklarar hur vi genom att medvetandegöra och arbeta med både interna och externa faktorer som stjäl vår uppmärksamhet, kan tillämpa Attention Management i vår vardag.

–Att arbeta med externa faktorer såsom att kontrollera teknologin eller att styra arbetsmiljön runt omkring oss, förenklar vi för att på ett mer medvetet sätt kunna arbeta med de uppgifter och aktiviteter som vi önskar. Detta kan vi göra genom att exempelvis stänga av push-notiser, sätta telefonen på ljudlös eller att ha den utom synhåll när vi arbetar.

–Det skulle även kunna vara genom att sätta upp spelregler som tydliggör hur vi förhåller oss till varandra på en arbetsplats för att minska distraktionerna; att använda redskap som visar när vi är upptagna, eller att avsätta tider och speciella avdelningar på kontoret då vi inte ska interagera med varandra.

Thomas (2018, mars) förklarar vidare att det inte enbart är de externa faktorerna som distraherar oss och gör att vår produktivitet minskar – även vår egen hjärna distraherar oss lätt med invanda beteenden samt tankemönster. Det räcker alltså inte att enbart avstätta tid för en uppgift och att arbeta med de externa faktorerna, eftersom att våra tankar har tendensen att börja förflyttas till andra områden än det vi avsatt tid för. Vi kan även kan ha som invant beteende att inte kunna fokusera på en uppgift mer än i kortare stunder.

–För att arbeta vidare med de interna faktorerna kan vi träna oss på att koncentrera oss på en uppgift i taget och inte gå vidare till nästa punkt på vår to-do-list förrän vi slutfört uppgiften. Vi kan även träna på att hela tiden praktisera att vara medveten om när våra tankar börjar förflyttas från det områden vi arbetar med, och medvetet flytta tankarna tillbaka till uppgiften. Dyker det upp tankar om som vi vill ta action på kan vi istället skriva ner dessa och planera in genomförandet av dem när uppgiften är slutförd.

Vill du ha fler tips på hur du kan tillämpa Attention Management i din vardag?

Om du är intresserad av att veta mer om hur du kan tillämpa Attention Management i vardagen hittar du artikeln som Maura Thomas har skrivit i Harvard Business Review på följande länk: https://hbr.org/2018/03/to-control-your-life-control-what-you-pay-attention-to

Vi vill även tipsa om kursen Mindfulness för ledare där du får konkreta verktyg  om hur du blir mer närvarande i vardagen, bevarar lugnet i stressade situationer, hittar fokus samt hur du blir mer klarsynt och kan göra medvetna val. Mer information om kursen hittar du på följande länk: https://stage.gallofsta.se/utbildning/mindfulness-for-ledare/