Om oss och ledarskap

Vi utvecklar ledarskap som får människor att växa och skapa resultat tillsammans. Så beskriver för oss själva och för dig anledningen till varför vi finns.

Välkommen till ett utbildnings- och konsultföretag som alltsedan starten 1971 brinner för att utveckla ledarskap på alla nivåer och i alla typer av verksamheter, med människan och mellanmänskliga relationer i fokus.

Genom våra öppna utbildningar, coachning och företagsinterna behovsanpassade uppdrag, utvecklar vi chefer, medarbetare, grupper och organisationer i ledarskap och samverkan – i syfte att bli högpresterande, välfungerande och hållbara.

Ledarskap för alla

Att vara en god ledare är inte längre enbart en avgörande kompetens för den som har ett chefsansvar. Vilken roll du än har i en organisation så kan du vara en ledare – och allt fler verksamheter inser att ledarskap och fungerande relationer är en konkurrensfaktor som påverkar resultatet på sista raden.

För oss har alltid ett gott ledarskap utgått från individen – det personliga ledarskapet – ett ledarskap som baseras på självkännedom. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att utveckla människor till ökad medvetenhet och närvaro för att kunna göra medvetna val som de tar fullt ansvar för. Vi ser ledarskap som en förmåga till samspel med andra och att skapa tillitsfulla relationer. Men också som en förmåga att visa riktning och sätta gränser, för sig själv och andra.

Resultat skapar vi tillsammans

Ledarskap utövas alltid i ett sammanhang – ett samspel som inbegriper individen (oavsett formell roll), gruppen, organisationen  och dess struktur, kultur och värderingar. Resultat är något vi skapar tillsammans och prestationen blir ofta en konsekvens av våra relationer. VAD vi gör är viktigt – men HUR vi gör det är långt viktigare.

I en värld där snabba förändringar blivit en konstant, där både människor och verksamheter utsätts för hårt tryck att leverera resultat, blir ledarskapsutveckling med ett humanistiskt perspektiv en fråga om långsiktig hållbarhet och lönsamhet.

Vår ambition är att bidra till livskraftiga och hållbara organisationer där både människor och verksamhet utvecklas.