GällöfstaGruppen

De bolag som ingår i Gällöfstagruppen har en gemensam utgångspunkt för sin verksamhet – människan – i sin utveckling som individ, som chef och ledare, som en del i en organisation och i möten med andra människor.

Gruppens samlade erfarenheter, kompetens och resurser inom ledarutveckling och mänskliga möten gör att vi kan leverera en styrka och kraft till våra uppdragsgivare som är unik på marknaden.

 

 

Gällöfsta Perlan Ledarskap är ledande inom chefs- och ledarskapsutveckling genom öppna utbildningar, coachning och företagsanpassade uppdrag. Vi tar ett helhetsgrepp om ledarskapsutveckling på individ- grupp och organisationsnivå. Vi arbetar sedan 1971 brett med ledarskapets ”mjuka” frågor och vi är världens största anordnare av UGL. Genom att knyta ihop individens utveckling med företagets, bidrar vi till att skapa livskraftiga organisationer där både medarbetare, relationer och affärer utvecklas.
Gällöfsta Konferens erbjuder Gällöfsta Kungsängen – en modern konferensanläggning och anrik herrgård på landet. En mötesplats som ger rum åt naturliga möten. www.gallofstakonferens.se