Företagsinternt

Vi har en heltäckande kompetens inom ledarutveckling med fokus på mellanmänskliga relationer. I våra företagsinterna uppdrag anpassar vi insatserna till ditt företags behov och förutsättningar.

Allt fler verksamheter inser att ledarskap och fungerande relationer är en konkurrensfaktor som påverkar resultatet på sista raden.

Vill du också frigöra handlingskraft och engagemang i din organisation och få ut den fulla potentialen i medarbetarna och teamet?

Vi genomför utvecklingsinsatser på alla nivåer, från hela organisationen till grupper och enskilda chefer och medarbetare. Vi kombinerar beteendevetenskaplig kunskap och neuroledarskap med en förmåga att snabbt sätta oss in i de affärsutmaningar som våra uppdragsgivare står inför. Vår styrka är att förstå kundens behov och utforma insatserna så att de verkligen ger resultat.

Skälen kan vara många; en organisationsförändring, förändrade strukturer och arbetssätt, behov av att utveckla ett flertal ledare med ett “eget” ledarskapsprogram, skapa effektiva team och ledningsgrupper är några.

Fördelarna är tydliga:

  • Företaget styr planering av tidpunkter och tillfällen
  • Möjlighet till att specialinrikta och fördjupa
  • Företagsrelaterade frågor står i fokus

För att lyckas utveckla en livskraftig organisation där människor mår bra och skapar goda resultat behövs dialog och kompetens. Och mod att utmana det invanda. Hos oss får du tillgång till några av landets kunnigaste konsulter för grupp- och ledarutveckling, organisationsutveckling och konflikthantering. Våra uppdrag utformas specifikt efter din situation och dina behov.

För människor är olika. Och företag är ju människor.

Välkommen att kontakta oss när du vill veta mer och diskutera dina behov.

Epost:jenny.sima@stage.gallofsta.se
Telefon: +46 (0)70-743 13 11