Transformerande ledarskap

Vår ledarskapsfilosofi utgår från transformerande ledarskap, som syftar till att frigöra handlingskraft genom att stödja människors inre motivation och engagemang.

UtvecklandeLedarskapEn ledares viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för sina medarbetare att kunna göra ett bra arbete och att stödja individerna och gruppen/grupperna i sitt samspel och utveckling.

Denna ledarskapssyn brukar beskrivas som Transformerande eller Utvecklande Ledarskap. Detta ledarskap kännetecknas av att man ser medarbetarna som vägen till framgång. Det syftar till att frigöra handlingskraft genom att stödja människors inre motivation och engagemang. Det bygger på en ömsesidig påverkan med öppen dialog och relationsbyggande.

Som trovärdig ledare behöver man vara tydlig med sina värderingar, visa dem i handling och föregå med gott exempel. Man behöver också vara nyfiken på andras värderingar och drivkrafter för att kunna stödja andras prestation och utveckling. En transformerande ledare uppmuntrar andra till att ta initiativ, agera kreativt och ifrågasätta gamla tankebanor och vanemönster. En transformerande ledare lyssnar, coachar och ger feedback och ber också andra om feedback på sitt eget beteende och ledarskap.