Ledarutvecklingsprogram

I våra företagsanpassade ledarutvecklingsprogram  kopplas medarbetarnas utvecklingsbehov ihop med verksamhetsfrågorna. Ledarna får kunskaper och färdigheter som de omsätter i praktiskt ledarskap, och organisationen stärker sin kompetens och effektivitet genom medarbetarnas utveckling.

Våra ledarutvecklingsprogram består av strukturerade utbildningsmoduler med träningsmoment, teorier och ledarverktyg baserade på över 40 års erfarenhet av ledarutveckling, kontinuerlig metodutveckling, samt aktuell forskning, om vad som skapar framgångsrika ledare och organisationer. Att programmen är skräddarsydda innebär att vi utformar innehåll och upplägg i nära samverkan med våra kunder och genomför dem internt i organisationen.


Vi genomför bl a:

  • Chefsaspirantprogram
  • Ledarskapsprogram för nya chefer
  • Ledarskapsprogram för erfarna chefer
  • Förändringsledning
  • Coachande ledarskap
  • Kommunikation och ledarskap
  • Att leda och utveckla grupper

Välkommen att kontakta Jenny Sima när du vill veta mer och diskutera dina behov.
Epost:jenny.sima@stage.gallofsta.se  Telefon: +46 (0)70-743 13 11