Förändringsledning

Förändringar i arbetslivet handlar om att människor börjar tänka och bete sig på nya sätt. Förändringsledning innebär att medarbetarna involveras i förändringsarbetet.

Annars stannar förändringen på organisationsskissen och människorna gör som de brukar. Det visar både forskning och erfarenhet.

Förändringar är en naturlig del av organisationens liv

Vi har därför utvecklat en verktygslåda för förändringsledning som innehåller verktyg för praktiskt förändringsarbete som är lätta att ta till sig och snabbt börja använda i sin egen vardag. Där finns även teorier och modeller som skapar förståelse och gemensamma begrepp i organisationen för det som pågår. Innehållet bygger på kunskap och insikter om både organisatoriska och psykologiska dimensioner i förändring. Båda måste vara med för att skapa långsiktigt bärkraftiga förändringar.

Välkommen att kontakta Jenny Sima när du vill veta mer och diskutera dina behov.
Epost:jenny.sima@stage.gallofsta.se Telefon: +46 (0)70-743 13 11