Workshop – Hållbar arbetsmiljö i ett arbetsliv på distans

Från akut krishantering med stora språng i den digitala utvecklingen och 1,5 miljon svenskar som arbetade hemma under våren till en höst med ett nytt normalläge. Omställningen från fasta arbetsplatser och fysiska möten till hemarbetsplatser, avstämningar och samarbeten via Teams och Zoom gick snabbt för många.

Många upplever en ökad effektivitet i arbetet, vinster i minskade restider och reskostnader samt en flexibilitet som gör det lättare att få ihop livspusslet. För andra har hemarbetet inneburit en undermålig arbetsmiljö, påfrestningar utan kollegor eller en chef som stöttar i vardagen och utmaningar att sätta gränser mellan arbetslivet och privatlivet. Med en fortsatt lång period av hemarbete ökar kraven på en god och hållbar arbetsmiljö i ett arbetsliv på distans.
Ett flexibelt och platsoberoende arbete
som är mer uppgifts- och nätverksbaserat
än arbetstidsbaserat kommer fortsättningsvis
att vara en viktig del av ett modernt arbetsliv.

Arbetsmiljölagen är dock tydlig med att påpeka att alla individer är olika och att miljön ska anpassas efter varje individs förutsättningar. Den säger också att arbetsmiljön ska vara anpassad efter sin tid och följa den tekniska utvecklingen.


Skräddarsydd workshop för din organisation utifrån frågeställningen:
Hur utvecklar vi en hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i ett arbetsliv på distans?

Det systematiska arbetsmiljöarbetet – skyldigheter, roller och ansvar.
Vad av detta har ni på plats idag?
Hur ser er distansarbetsmiljö ut?
Workshop utifrån de tre huvudområdena i OSA
Balans mellan krav och resurser
Tillgänglighet och tillit
Bemötande och arbetskultur


MÅL
Ja, jag har koll på vilka krav som ställs på mig som arbetsgivare/chef utifrån OSA

Ja, vi har tillsammans tagit fram mål för arbetsmiljö-
frågorna vid distansarbete

Ja, vi har tillsammans tagit fram samarbetskontrakt för en hållbar arbetsmiljö med distansarbete

Ja, vi har fått verktyg som vi kan använda i vår
arbetsgrupp


Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Jenny Sima.
Epost: jenny.sima@stage.gallofsta.se  Telefon: +46 (0)70-743 13 11