Livet efter UGL

När vi gör utvärderingar hos våra UGL-deltagare visar det sig tydligt att de flesta påverkats av upplevelsen och de insikter man fått. Viljan att omsätta kunskaperna i vardagen är mycket stor. Men hur?

Den ökande självinsikten, förmågan att lyssna, att ge och få feedback och den ökade förståelsen för gruppdynamik, är saker som självklart gör deltagaren till en bättre ledare. Naturligtvis vill vi att organisationen ska dra nytta av det.

livet-efter-ugl-nyGenom att aktivt arbeta med att omsätta kunskaper och nya förhållningssätt i vardagen skapas en hävstångseffekt i den egna organisationen. Därför utvecklar vi hela tiden möjligheter för att komma vidare – både på individ-, grupp- och organisationsnivå för att få så mycket effekt som möjligt ur den tid och resurser som satsas.

Grafiken visar tre huvudspår med en mängd alternativ för att bygga vidare på UGL-grunden på alla nivåer, genom individ- och gruppcoachning, öppna utbildningar och företags-/organisationsanpassade insatser.