UGL för alla

Oavsett vilken roll du har i en organisation så kommer du ha nytta av att gå UGL. Faktum är att alla någon gång i livet borde gå UGL om du frågar oss. Det finns goda skäl till att vi säger så och även goda skäl till varför du ska välja att göra resan med oss.

UGL-logo_200pxUGL är landets mest genomförda ledarskapsutbildning som vi har en gemensam historia med sedan starten, men som även är en stor del av vår verksamhet och vardag. I stort sett varje måndag under året påminner GällöfstaPerlans utbildningsanläggning i Kungsängen om en avgångshall fylld av förväntansfulla och nyfiket nervösa människor som inte känner varandra men som ändå ska ut på en gemensam resa som få om ens någon är opåverkad av. Vad är det då som gör UGL så speciellt?

En grund för ditt ledarskap

Utveckling av Grupp och Ledare handlar om gruppdynamik, att ge dig möjlighet att utveckla din förståelse för grupprocesser, det som händer i en grupp och inte minst den roll du själv spelar i gruppsammanhang. Som ledare är din starkaste resurs dina medarbetare. Den ledare som har god kunskap om hur grupper fungerar är den ledare som får saker och ting gjorda.

En grund för dig själv

Allt ledarskap är individuellt, eftersom ledarskapet måste utgå från dig själv om du ska lyckas. En av de absolut största effekterna av att uppleva en UGL är en bättre självinsikt och en tydligare självbild. Det handlar inte bara om vad som händer i gruppen när den går igenom olika mognadsfaser – det handlar mycket om vad som händer i dig själv.

Okej, men vad gör man då?

Det är en upplevelsebaserad utbildning. Det innebär bland annat att gruppen ställs inför övningar som handlar om aktiv lyssning, att ge och ta feedback, att lösa problem i grupp, att kommunicera, att klargöra roller, att reflektera och analysera bland mycket annat. Det är inte att sitta i skolbänken och lyssna på teorier. UGL kommer att engagera dig och gruppen hela tiden.

Men varför verkar UGL vara så hemligt?

Det finns flera skäl. Ett är att det är svårt att beskriva en upplevelse. Ett annat är att varje grupps resa är unik. Uppgifterna som gruppen får, metodiken och handledarnas roll är tydlig och enkel att beskriva – men HUR gruppen agerar och finner sin väg framåt går ju inte att förutse. Inte heller hur långt gruppen kommer i mognad.

Fem dagar senare

Från att ha varit en samling individer som aldrig mötts har varje UGL-grupp gjort en resa som bara de 12 i gruppen och deras två handledare varit med om. De har på fem dagar upplevt olika mognadsfaser i en grupp som normalt sett tar lång tid. De har fått veta mer om sig själva genom andras ögon. En vanlig kommentar är “min UGL-grupp vet mer om mig än mina arbetskamrater”. Det säger ju en hel del. Och det är inte främlingar som skiljs åt efter fredagslunchen. Det är ofta nya vänner.