Den manglade chefen.

Veckans blogg om den manglade chefen kommer från Peter Boström, utifrån sina erfarenheter som coach.

den manglade chefenJag har coachat chefer regelbundet i snart 18 år så jag har träffat många chefer i olika positioner och från många olika företag och organisationer. Ett dilemma som väldigt ofta funnits med ”på bordet” i den coachning jag genomfört, är det jag vill kalla ”den manglade chefen”.

Chefer och framför allt mellanchefen pressas av flera krafter både uppifrån, från sidan och underifrån. Och som jag ser det är de krav och förväntningar som kommer ifrån dessa krafter ofta helt orimliga. Dessutom har det genom åren blivit allt värre.

Uppifrån pressas chefer av en ibland gigantisk kontrollapparat, alltmer administration, allt fler små och stora omorganisationer osv. Till det kommer alla policyn och lagar som chefer måste vara uppdaterad på och hantera. Från de medarbetare som chefen leder kommer krav och förväntningar på att hen skall vara en ”superledare” – lyssna, stötta, ge feedback – ge rätt feedback, var tillgänglig, var öppen, uppmuntra, kom ihåg födelsedagar – fira, motivera, förstå, hantera kriser och konflikter, hantera sjukskrivningar, hantera rehabärenden och glöm inte facket!

Och från det ena mötet efter det andra vandrar den manglade chefen och blir än mer manglad.

Så då försöker chefen hänga på någon ny trend som kanske hjälper, kanske den hälsoinriktade chefen som naturligtvis gör 10 armhävningar när hen kopierar för att vara en FÖREBILD! Eller kanske förändringsledaren eller den värderingsstyrda ledaren. Ibland kommer trenderna uppifrån – nu skall vi bygga High Performance team eller varför inte bli experter på hur hjärnan fungerar med Neuroleadership som den hetaste trenden.

Den manglade chefen mår inte bra. Hen är en ”vanlig” människa, en lojal och hårt arbetande människa med en stor portion medmänsklighet och ansvarstagande. Den manglade chefen säger inte NEJ, utan kämpar på och mår allt sämre.

Den manglade chefen går in i eller är på väg (under lång tid) att gå in i den berömda väggen.

Den manglade chefen beskriver för mig – coachen, en nästan grotesk arbetssituation och själv har jag slutat med att förvånas över hur illa ställt det är där ute med hur företag/organisationer hanterar och tar hand om sina chefer och i förlängningen sina medarbetare.

Nu kan jag som coach inte direkt påverka den verkligheten. Min uppgift som coach är att hjälpa chefen i att hitta egna verktyg för att hantera sig själv och sin situation. Att coacha chefen till att sätta egna gränser och kanske säga nej!

Och förhoppningsvis kommer chefer som säger nej på sikt att påverka sitt företag, sin organisation att förstå att de måste förändra sitt sätt att stötta och hantera sina chefer. Om chefer mår bra, hinner vara chefer och bra ledare så är ju matematiken enkel. Det vinner företaget och organisationen på.

Även i framtiden kommer chefer att behövas, även fast jag mer tror på andra styrformer (det får komma i en annan blogg), och om ingen förändring sker, ja då blir det nog svårt att locka unga människor till chefsyrket!

/Peter

Tags: , ,