Frihet att välja i ditt liv

Marie Söderberg, utbildningsansvarig för Mindfulness för ledare, delar med sig av sina tankar om frihet att göra medvetna val och autopiloten.

frihetVad är frihet för dig – att kunna resa dit du vill, att kunna köpa vad du hett önskat – eller kan det handla om något så vardagligt som att ha en känsla av att kunna hantera de situationer du möter i ditt dagliga liv på ett konstruktivt sätt – för dig själv och för de människor du leder, möter skapar tillsammans med? Att du har en upplevelse av möjlighet att påverka i stunden. Vi vet ju alla att ett arbetsklimat baserat på tillit och förtroende skapar de bästa förutsättningar för gott arbetsklimat och ett välmående.

En hög takt, tidspress, rapporteringskrav, ständig uppkoppling etc som kännetecknar dagens arbetsliv sätter vår organism – vårt nervsystem – i hotläge. Under hot så stängs de klokare delarna av oss och för att vi ska undvika eller undanröja hotet. Autopiloten kopplas på och vi är egentligen inte medvetna om vad som styr oss i stunden. Blir du utmanad så kanske du reagerar starkt och hittar dig själv i ett kraftfullt argument med en kollega som inte leder framåt.

Att agera ut är ett sätt att reglera dina känslor – vilket betyder att när en stark känsla reser sig i dig så vill organismen självreglera sig  – dvs längtar efter att återställa harmoni. Problemet är bara att när du oreflekterat agerar ut tex en frustration mot en annan människa så väcker du säkerligen starka känslor hos hen som i sin tur längtar efter att  regleras. Om även hen agerar ut så är den negativa spiralen igång. Och ju starkare känsla desto mer tunnelseende blir vi och oförmögna att stanna upp.

Med träning kan du utveckla förmågan att själv stanna upp innan utagerandet och upptrappningen. Viktor Frankl skriver i sin bok Livet måste ha mening; ”Between stimulus and response there is a space – that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom”.

Vår frihet och vår utveckling handlar om att vi blir mer medvetna – så vi kan välja. Motsatsen är upprepning av gamla mönster. En kollega till mig – hans favoritcitat var. – “The ultimate stupidity is to continue to do the same thing  again and again, and expect a different outcome”.

The space – mellan händelse och reaktion, ger oss möjlighet att stanna upp, bli mer medvetna i stunden. Vad är det egentligen som händer här, vad är det som är viktigt  – för mig, för projektet, för andra etc – och utifrån detta välja vad du säger och gör. Att ta kontakt med fler perspektiv i stunden.

Vi ska vara väldigt tacksamma för att vi har vår autopilot – att vi inte behöver tänka och välja i varje sak vi gör. Det vore helt omöjligt att leva så. Men autopiloten upprepar ju bara vad vi lärt oss tidigare som har fungerat då – men i nya situationer så fungerar det inte alltid bäst.

Med träning i mindfulness och medveten närvaro så ökar förmågan att känna in vad du känner innan du märker vad du agerat ut.  Här kan vi hitta friheten att välja!

/Marie

Är du intresserad av att veta mer? Välkommen till vårt frukostseminarium den 15/2 där vi berättar med om både utbildningen Mindfulness för Ledare samt Klart Ledarskap. Anmäl dig till samariumet på länken nedan: https://stage.gallofsta.se/event/seminarium-for-ledare-15-2/

Tags: ,