Kvinnligt eller manligt ledarskap?

Enligt en studie genomförd vid Göteborgs Universitet så är kvinnligt och manligt ledarskap nästan identiskt. Hur gammal du är påverkar ditt ledarskap mer än könet.

ledarskapLäser en artikel i VD-tidningen om en nyligen publicerad studie kring skillnader mellan en mans och en kvinnas ledarskap, utifrån åtta undersökta egenskaper/kriterier, och hamnar i lite funderingar kring stereotyper och åldrande.

– Forskningsresultaten visar en gång för alla att kön inte påverkar individers lämplighet eller egenskaper som chef. Att manliga chefer exempelvis skulle ta fler initiativ medan kvinnliga är mer inkännande är enbart socialt konstruerade föreställningar, säger Trevor Archer som är forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs universitet. 

De åtta egenskaperna som undersökts genom personlighetstester av 6789 personer som sökt chefstjänster är humörjämvikt, psykisk motståndskraft, viljestyrka, uthållighet, initiativkraft, instämmande framtoning, öppenhet och riskvillighet.

Det enda område där en skillnad kan påvisas mellan kvinnor och män är riskvillighet – där män ligger högre.

– Kvinnliga chefer är mindre villiga än sina manliga motsvarigheter att ta risker i sin yrkesroll, och i ett omvänt perspektiv betyder det att kvinnliga chefer har större impulskontroll än manliga. Detta kan bero både på biologiska och sociala aspekter, säger Trevor Archer.

Min spontana reaktion på den här typen av undersökningar är att jag alltid blir lite obekväm – nånstans så finns det ett motstånd i mig mot att “jag” ska reduceras till statistiskt bekräftad sanning om hur jag är och vilket fack jag kan stoppas i. Jag har aldrig svarat på någon form av självskattning och känt “exakt så här är jag”, för mitt sätt att vara, att uppleva mig själv och uppfattas av andra är alltför komplext och påverkat av min situation just där och då, inte minst av min omgivning.

Men det är ett känslomässigt skav. Rent logiskt så fattar jag syftet, vetenskapen och resultatet…

Den andra spontana reaktionen blir mer av “har vi inte kommit längre än så här?” Att vi måste bekräfta vetenskapligt att genus inte har ett dyft att göra med om du är lämplig för att vara en chef (eller rättare sagt en ledare)?

Kanske har min irritation att göra med att jag under hela mitt yrkesliv känt mig totalt främmande inför tanken att en manlig chef med kraft av sitt kön skulle besitta bättre ledaregenskaper, eller att en kvinna skulle ha ett sämre utgångsläge.

Jag blir även störd av att humörjämvikt och psykisk motståndskraft ens finns med i jämförelsen mellan könen. Min näsa fylls av en unken doft av gamla tiders inrökta gubbrum att kvinnor skulle vara ett svagare kärl, att de dessutom kan ha PMS och att en man är stabiliteten personifierad.

Den andra delen forskningsresultatet visar däremot att det finns en tydlig skillnad i skattningen av egenskaperna relaterat till ålder.

Skillnaderna beroende på ålder är i stället större. Fyra av de undersökta egenskaperna stärks med åldern: humörjämvikt, psykisk motståndskraft, instämmande framtoning och öppenhet. Det som minskar med åldern är i stället viljestyrka, uthållighet, initiativkraft och riskvillighet. 

Trots min lite avoga inställning till statistik, så måste jag medge att jag tycker detta är lite spännande. Det beror säkert på att jag själv numera tillhör kategorin mogen (inte i alla avseenden tack och lov), och jag kan själv relatera till min egen utveckling genom åren.

Jag tänker att om vi lyckas får bort våra gamla föreställningar om manligt och kvinnligt, städa bort alla mäktiga män som fortfarande vill försvara de gamla idealen (visst vore det spännande om Michelle Obama vinner nästa val), så kanske den självklara sanningen att vi är människor – vi är inte våra kön – gör att vi kan gå vidare och forska på hur vi ska få ut det bästa av varandra.

En sån sak kan ju vara, med tanke på undersökningsresultatet, att utnyttja våra olika perspektiv och erfarenheter som är åldersrelaterade. Mixen av “gammal och ung” känns ju rätt bra, eller?

Om det nu är så att viljestyrka, initiativkraft, uthållighet minskar med åren så finns det ju ett jobb att göra i organisationer för att de med erfarenheten, lugnet, öppenheten inte tappar gnistan eller checkar ut i förtid?

Så tänkte jag i alla fall.

Nu checkar bloggen ut och önskar dig en skön helg!
/Ludde

Allt kursivt material är hämtat från vdtidningen.se

Tags: , ,