Ledarskap viktigare än lön

En bra chef och ett gott ledarskap visar sig hamna i toppen på listan i en färsk undersökning bland studenter och akademiker.

ledarskap”Bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work har frågat drygt 11 000 studenter och akademiker vad som är viktigast hos en arbetsgivare när de ska välja arbetsplats.

Förra året hamnade bra kollegor i topp, men i år är den viktigaste faktorn ledarskapet- att chefen är bra. Hela 62 procent angav det som den viktigaste faktorn.

– Man har förstått att det finns en koppling mellan ledarskapet och hur medarbetarna och verksamheten utvecklas. Det blir svårt med bra relationer om du inte har en bra chef, säger Svante Randlert kompetensrådgivare på Academic Work till Dagens Nyheter.

Enligt undersökningen har chefen även stor betydelse för om man väljer att stanna kvar på en arbetsplats eller inte. 35 procent uppger att utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen är det som främst styr om man väljer att stanna eller inte. Men nästan lika många, 33 procent, anger att relationen till chefen och kollegorna är avgörande. Endast 2 procent anser att bra förmåner styr om man vill stanna kvar eller inte.” (Källa: Prevent/DN)

Egentligen kanske det inte är så konstigt att chefens sätt att leda klättrar uppåt i listan. Den närmsta chefens påverkan på vardagen, kulturen och den psykosociala arbetsmiljön är tydlig för alla som upplevt ett dåligt ledarskap – och självklart också de positiva effekterna av ett gott ledarskap.

Undersökningen stärker tydligt argumenten för att satsa på att utveckla ledarskapet på chefsnivå, men med tanke på de allt plattare organisationsformerna och de utvecklingsmöjligheter som unga medarbetare vill ha för att stanna, så är ledarskap en strategiskt fråga som påverkar samtliga i en organisation.

The table has turned
Rekryteringsprocesser präglas ofta av ett gediget sållande i flera steg med intervjuer, referenser, tester etc. Makten sitter på den sidan av bordet som tillhör arbetsgivaren. Men alltfler arbetssökande till kvalificerade tjänster gör på samma sätt – de gör research på verksamheterna de kan tänka sig att verka i och tar så att säga referenser på organisationen och chefen/ledarskapet.

Jag har själv upplevt att den jag ville rekrytera, vände på steken vid en intervju och faktiskt ställde mig med frågor som jag inte var beredd på. En av de sämre anställningsintervjuer jag gjort och personen tackade nej till tjänsten. (Utvecklingsmöjligheterna var för vaga – men min känsla var definitivt att sättet jag framstod på som chef inte höll måttet).

Inte mitt roligaste minne, men precis som undersökningen visar så stämmer det till eftertanke. Och förhoppningsvis leder kraven från de som ska ut i arbetslivet till att ännu mer fokus läggs på ledarskapets betydelse för hållbara, produktiva och välmående organisationer.

Ha en fin helg!
/Ludde