Skrota affärsplanen och ta bort cheferna.

cheferDet är få som tror på en framtid för de traditionella cheferna och vårt arbetssätt med årliga affärsplaner och budgetar. I tanken är vi kanske redan där, i framtiden, men verkligheten är långsammare.

Tanken är snabbare än handen. Ett gammalt djungelordspråk, eller möjligen från Karate Kid. Samtidigt kan vi konstatera att nya innovationer faktiskt implementeras relativt snabbt och blir en del av vår vardag. När det gäller ny teknik så behöver vare sig du eller jag blicka särskilt långt tillbaka för att inse hur informationsteknologin förändrat våra liv i grunden.

Ur ett organisations-, verksamhets- och ledarskapsperspektiv har vi pratat i många år nu om platta organisationer, delat ledarskap, innovationsdrivna och kundfokuserade verksamheter, autonoma projektgrupper, roll och ansvarsfördelning utifrån kompetens snarare än formellt chefskap.

Förändringar som drivs på av en allt mer konkurrensutsatt och snabbrörlig marknad, där den som inte hänger med och är nära kunden är borta på nolltid. Förändringarna drivs också av yngre generationers krav på mening och mål, där gamla hierarkiska, tröga och toppstyrda organisationer med en föråldrad syn på ledarskap, helt enkelt inte attraktiva – oavsett lön.

Men trots att framtiden numera knappt hinner förutses innan den proklameras som redan här, så sitter många av oss fast i gamla arbetssätt och strukturer. Visserligen finns det verksamheter (ofta relativt nya) som anammat mycket av det vi tror är framtiden – som har extremt platta organisationer, inga formella chefstitlar, inga traditionella affärsplaner och ett rörligt ledarskap.

De flesta av oss vill nog förändra oss i samma takt som framtidstanken, de flesta av oss inser nog att med den föränderliga omvärld vi lever i (ur alla perspektiv) är det tveksamt om all den energi som chefer och ledningsgrupper årligen lägger på att skapa affärsplaner, strategier och budgetar verkligen är värt mödan.

Men varför fortsätter vi?

Kanske för att det tar tid att förändra invanda sätt att organisera oss. Att som start-up bygga sin verksamhet och sin affärsidé utifrån det som är idag och som sannolikt kommer, är nog en hel del enklare än att vrida om en gammal skuta.

Kanske för att en del av de innovativa idéerna helt enkelt inte fungerar att implementera i organisationer och former som vilar på en gammal grund, eller att vi helt enkelt inte har tillräckligt stor kritisk massa i verksamheten – både chefer och medarbetare – som är beredda på att jobba på nya sätt.

Och när allt kommer omkring så vill de flesta ägare, styrelser och kreditgivare fortfarande ha sin nedbrutna budget och sin otroligt genomarbetade affärsplan – trots att det mer än någonsin är en avancerad gissningslek i många fall.

Men jag tänker att även om förändringen går långsammare än tanken och verkligheten, så satsar vi alltid rätt när vi utvecklar så många som möjligt i vår verksamhet till att bli utmärkta på att leda sig själva och andra – oaktat hur den formella strukturen ser ut.

De verksamheter som vill anamma nya organisationsformer, vara platta, lättmanövrerade, nära sin marknad, locka talanger etc. – måste satsa ännu mer på ledarskapsutveckling.

Ha en skön helg!
/Ludde