Sväng rum

Vad ger dig mening och glädje i vardagen? Hur skapar vi rum för ett gott sväng oss emellan i all stress och press? Finns säkert lika många svar som det finns människor, men i grunden har vi ju alla samma behov.

rumFörst en ursäkt till dig som är van vid att bloggen kommer varje vecka. Det blev ett ofrivilligt glapp då min tankeförmåga blockerats av en rejäl förkylning, lite av en nära döden upplevelse för en sån som mig…

Slutet av förra veckan var intensiv, både på jobbet och i mitt musikliv – vi hade en fantastiskt trevlig kundaktivitet med AW och föreläsning av Kjell Lindström i torsdags (kanske var du där?), och i fredags hade jag en välgörenhetskonsert med amerikanska musikervänner på besök, en tillställning som alltid skänker glädje på många sätt.

Kanske är det därför ordet “sväng” och “svängrum” poppade upp i huvudet, som en slags gemensam nämnare på de senaste dagarnas upplevelser.

Kjell Lindström har tillsammans med Magnus Dalsvall ett gäng böcker under sitt bälte som tar utgångspunkt i forskning om och erfarenheter av organisationer (Bortom tankefällan, Den äkta organisationen, Rör om i HR-grytan m.fl.) och på temat “Times they are a’ changing” levererade Kjell en intressant föreläsning om hur det organisatoriska landskapet förändrats och hur det påverkat oss.

En sak som jag fäste mig vid är bilden av att kontrollsystemen ökat, vilket gör att chefer lägger allt mer av sin tid på kontroller och administration – och ges allt mindre utrymme till att vara ledare. Det är ju i sig ingen nyhet, men samtidigt så tänker jag att det är märkligt att vi trots vår kunskap om hur avgörande våra mänskliga grundläggande behov av frihet, glädje och goda relationer är för vårt välbefinnande och våra gemensamma prestationer – så fortsätter vi att systematisera och organisera oss med kontroll, konkurrens, osäkerhet och ångest som drivkrafter.

Någon sa en gång att “ju mer du försöker kontrollera ditt liv, desto mindre liv har du att kontrollera”…

Vi behöver svängrum.

Sväng är en bekant term i musikerkretsar och kan liknas vid “flow”. Svänget är den magi som uppstår när vi gör något tillsammans som väcker en gemensam känsla av glädje, energi, tillit och en insikt om att vi faktiskt skapade och upplevde något värdefullt – som en grupp.

Grejen med sväng är att det aldrig kan uppstå utan rum.

Ett notpartitur kan styra så att alla spelar samma stycke och duktiga musiker kan se till att det låter bra – men magi? Nej.

Magin följer av relationen mellan människorna som spelar tillsammans – inte vad de spelar eller vilka toner melodin består av. Svänget skapas av människor som ger varandra utrymme, som lyssnar på varandra, som följer och litar på varandra. Dynamiken går förlorad i den stund rum för människan ersatts av döda noter på ett notblad.

Visst behövs det struktur och ett mått av kontroll. Men att skapa en kultur och en verksamhetsfilosofi som bygger på tillit, kärlek och glädje har ju bevisligen fungerat bra för Erik Ringhertz och hans Netlight, tänker jag.

Hur skapar man glädje och sväng rum även i en kontrollerande organisation då?

Jag tror mycket på att det är i det lilla, i vardagens möten som det stora avgörs. Det är lätt att skylla på att tiden inte räcker till – och ska vi hålla på att kontrollera ihjäl oss så finns ännu mindre tid. Men tid och rum är två olika begrepp – och jag är övertygad om att vi var och en kan hjälpas åt att skapa svängrum åt varandra.

För egen del tänker jag att oavsett hur organisationsstrukturen har varit och vad jag har jobbat med, så har min upplevelse av meningsfullhet och glädje i vardagen avgjorts av relationen till mina jobbarkompisar och min chef.

Finns inget roligare än när vi får till ett gott sväng tillsammans.

Ha en bra vecka!
/Ludde

PS. Har du konkreta tips på hur du skapat rum för sväng i din organisation? Kommentarsfältet är ditt!

Tags: ,