Vem är lättast att påverka?

Det är mycket jag skulle vilja ändra eller påverka åt ett håll som passar mig. Ibland till priset av en enorm energiförbrukning och tappat fokus.

påverkaEn del har gjort påverkan till ett yrke som skär igenom samhället: reklamare, PR-folk, lobbyister, politiker, jurister, affärsmän och kvinnor och så vidare…you name it. Där det finns pengar och makt, finns påverkarna. Med sociala medier som ny verklighet, finns fabriker som producerar troll och med den nya valutan “följare” kan både du och jag upphöjas till “influencer” – förutsatt att du orkar bygga ditt varumärke i det nya mediabruset.

Om du som läser detta är chef har du också påverkan som ett yrke. Och även om du inte är formell chef påverkar du andra, hela tiden – skulle du dessutom vara en informell ledare är sannolikheten rätt stor att du faktiskt har mer makt att påverka din omgivning än chefen.

Nu skulle du kunna tro att jag med den inledningen är kritisk till påverkan, men det är jag inte i sak. Påverkan är bra – det är ett fundamentalt behov hos oss som människor att kunna påverka och därmed ha viss makt och kontroll över våra liv. Åtminstone i det lilla, i vår dagliga verklighet. Däremot är jag inte förtjust i hur “påverkan” yttrar sig i stort och hur polarisering, överkommersialisering och enfaldig retorik sköljer över mig i alla kanaler. Men med det sagt, så tänker jag att även om jag inte kan påverka yttringar jag inte gillar i det stora, så kan jag ändå välja bort “influencers” och försöka påverka min lilla värld så gott det går.

Så tillbaka till rubriken och funderingen kring vem som är lättast att påverka.

När jag funderar över mig själv och mitt agerande genom åren, så är jag medveten om att jag använt min förmåga att påverka andra, och som chef och ledare är det en förmåga som avgör hur väl du lyckats.

Men samtidigt frågar jag mig: vad hade hänt om jag lagt lika mycket energi på att påverka mig själv som jag gjort på att påverka andra?

Vad hade hänt om jag till exempel lagt lika mycket fokus på att förändra mitt eget grundläggande förhållningssätt att vilja gå i opposition, till att vara “för” saker istället? Att inte bara vara bra på att förmedla min bild, utan ta in andras?

Som ledare är det lätt att glömma bort att den viktigaste personen att påverka för att skapa förändring, förflyttning, förbättring – är dig själv.

Ha en fin helg!
/Ludde

Tags: