Vet du vad UL är?

Jag hör det sägas överallt – “UL” eller “Utvecklande ledarskap”. Begrepp som har slagit igenom och nått en bred publik. Men vad innebär det egentligen? Vad är utvecklande ledarskap?

ulFör att svara på frågan så behöver vi egentligen starta vår undersökande resa i det tidiga 1980-talets USA där forskning gjordes för att försöka ta reda på hur det skulle kunna vara möjligt att öka medarbetares motivation och prestation.

De rön som gjordes, inte minst av Bernard M. Bass (1985), visade att ett så kallat transformativt ledarskap (eng. Transformational Leadership) som bl.a. inspirerade till delaktighet och kreativitet skapade bättre organisatoriska resultat än ett traditionellt transaktionellt ledarskap som baserades på ett löpande givande och tagande i form av ”gör den här arbetsuppgiften så får du den här belöningen”.

Under början av 2000-talet gjorde Försvarshögskolan (FHS) en svensk anpassning av den transformativa ledarskapsmodellen och benämnde sedan den svenska anpassningen ”Utvecklande ledarskap”. I den amerikanska forskningen var exempelvis begreppet ”karisma” centralt, men det visade sig vara svårt att anpassa det till svenska förhållanden då det leder våra tankar till elitism och ledarglorifiering.

När den svenska anpassningen var klar kunde FHS sjösätta såväl ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap som den utbildning som fick samma namn, dvs Utvecklande ledarskap. Och håll i dig nu, för nu ska du få ett begrepp till att hålla reda på. Inom utbildningen Utvecklande ledarskap som baseras på ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap så får deltagarna en 360-graders feedbackbedömning av sina medarbetare och chefer och den bedömningen kallas för ”Utvecklande ledarskap ledarstilsbedömning” (ofta benämnd ”ULL” eller ”ULL:en”).

Det här gör att ”Utvecklande ledarskap” egentligen är tre saker i en, ungefär som det där chokladägget med en leksak i som brukar marknadsföras som ”tre överraskningar i en” – så dels är Utvecklande ledarskap en teoretisk grundad och forskningsbaserad ledarskapsmodell, dels är det en utbildning och dels är det ett 360-graders feedbackinstrument.

När vi utbildar i Utvecklande ledarskap, vare sig vi gör det på vår egen kursgård Gällöfsta strax utanför Stockholm, eller om vi gör det företagsinternt på något av alla Sveriges företag, så ser vi att deltagarna verkligen upplever att de får stor nytta av utbildningen. Ofta får vi höra att det egna ledarskapet har utvecklats markant i en positiv riktning samtidigt som också samarbetsklimatet i arbetsgrupperna inte sällan har förändrats på ett positivt sätt som en följd av ett utvecklat ledarskap.

Resan för det transformativa, eller utvecklande, ledarskapet kan jag ibland tycka har varit lång, men nu hör vi allt oftare att det pratas om det och allt fler både utbildar sig i Utvecklande ledarskap och inför det som en slags grundplatta i den interna företagskulturen, något som också vi på Gällöfsta Perlan Ledarskap gjort.

Vill du också göra det och på så sätt öka effektiviteten och kraften i din organisation så hör av dig till mig så berättar jag mer om hur det går till i praktiken.

/Patrik
patrik.norrbin@stage.gallofsta.se