Forskarföreläsning om hållbart ledarskap.

Möt Christin Mellner från Stockholms universitet i en föreläsning om hållbart ledarskap, mental balans och forskningsresultaten om effekten av träning i mindfulness.

Begreppet hållbart ledarskap är i allra högsta grad aktuellt. En hög förändringstakt, höga prestationskrav, känslor av otillräcklighet och osäkerhet – skapar stress, obalans och leder till psykisk ohälsa både bland chefer och medarbetare.

I en nyligen presenterad undersökning bland svenska chefer uppgav 7 av 10 chefer att deras psykiska hälsa påverkade förmågan att leda negativt. (Källa tidningen Chef)

Träning i Mindfulness, eller medveten närvaro, är en metod för att möta utmaningarna i en alltmer gränslös tillvaro och behålla den mentala balansen, som vi på Gällöfsta Perlan både använder, lär ut och rekommenderar.

Därför är det extra roligt för oss att kunna bjuda in dig till höstens första forskarföreläsning där Christin Mellner bland annat kommer redovisa forskningsresultat om effekterna av träning i mindfulness!

Christin Mellner är forskare inom arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om modern arbetsorganisation, gränslöst arbete och hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv.

Så här beskriver hon sin föreläsning “Hållbart ledarskap i komplexitet och förändring”:

Ledare i det moderna arbetslivet verkar i komplexa högstressmiljöer präglade av ökad konkurrens och återkommande organisationsförändringar, ofta i kombination med minskande resurser. Forskning visar att detta sammanhänger med ökad stress och nedsatt välbefinnande bland både ledare och medarbetare. Ledare som är i mental balans antas främja både sin egen och sina medarbetares hållbarhet, och därmed även verksamheten. En potentiell nyckelfaktor för stärkta inre resurser är medveten närvaro, eller mindfulness.

I denna föreläsning presenteras resultat kring effekter av träning i medveten närvaro inom både svensk och internationell ledarskaps- och organisationsforskning. Tonvikt läggs på utveckling av individuella förhållningssätt, möjlighet till fokusering, medvetenhet och strategier som stärker ledares förmåga att driva och leda i komplexa verksamheter, vilket vi integrerar med kortare prova-på övningar i medveten närvaro.

Du är varmt välkommen till en spännande och lärorik stund tillsammans med oss!

  • När: 11 oktober 2018, 16.30 – 18.00
  • Var: Norrlandsgatan 18, Stockholm City

 

Tags: , , ,