Helsingborgs stad – kommunen som tränar ledarskap.

Helsingborgs stad började under ledning av Peter Danielsson och Palle Lundberg en resa för sex år sedan mot en ny vision. Ett förändringsarbete där ledarskapsutveckling genom programmet “Ledarskap Helsingborg” är en katalysator för att nå målet – och resultaten av satsningen är redan tydliga.

“Helsingborgs stad slår rekord med det hösta resultatet någonsin i SKL’s kvalitetsmätning”. “Helsingborgs stad är en av sex nominerade till Sveriges Kvalitetskommun 2017”.

Det är nog få både inom det offentliga och privata näringslivet som inte noterat att Helsingborgs stad gör någonting väldigt bra. Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och stadsdirektör Palle Lundberg är drivande krafter i sina roller som högsta ansvariga för Helsingborgs stads utveckling.

Gällöfsta Perlan Ledarskap och Helsingborgs stad utformade gemensamt ett ledarskapsprogram som en del i visionsarbetet – ett obligatoriskt program som omfattar samtliga chefer i kommunen, på alla nivåer. Det har nu gått sex år och vi vill ge dig chansen att möta några av nyckelpersonerna bakom satsningen.

Vad ville Helsingborgs stad? Vilka utmaningar fanns? Hur samverkar struktur och kultur? Hur byggs broar mellan den politiska ledningen och den operativa? Hur tränar chefer på ledarskap i Helsingborg? Hur ser resultatet ut?

Välkommen till ett seminarium om “Ledarskap Helsingborg” där du möter kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson, stadsdirektör Palle Lundberg och några av våra konsulter som genomför programmet. Vi bjuder på lite mingelfika efteråt.

Datum och tid: Fredag 20/10 14.00 – 16.00
Plats: Norrlandsgatan 18, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller!

Tags: , ,