Millennials – utmaningar och möjligheter.

De blir fler och fler. År 2020 kommer millennials utgöra en stor del i samhället, i företag och organisationer. Med nya krav och förväntningar – inte minst på ledarskap.

Välkommen till ett seminarium den 5 december på temat Framtidssäkrat ledarskap – utmaningar och möjligheter med millennials som medarbetare.

Det pratas mycket om Millennials (även kända som generation Y) idag. Är det rimligt att det läggs så mycket fokus på en enda grupp? Ja, eftersom år 2020 kommer en stor del av alla medarbetare, kunder, konsumenter och beslutsfattare utgöras av denna generation.

Sedan millennials, d.v.s. personer födda mellan början av 80-talet och mitten av 90-talet, gjorde entré på arbetsmarknaden ställs nya krav på ledarskapet eftersom denna generation har andra behov och förväntningar på arbetsgivare än tidigare generationer. Forskning visar att de har ett starkt behov av en öppen och ärlig kommunikation med chefer och medarbetare, att det finns möjlighet att styra över sin egen arbetstid och plats, samt att de vill känna att arbetet är både roligt och meningsfullt. Detta samtidigt som de rör sig snabbt mellan arbeten och i genomsnitt stannar inom en organisation i tre år.

Att som organisation lära sig vilka millennials är, vad de vill ha och vilket ledarskap som behövs för att motivera och möta deras förväntningar, är därför grundläggande för att kunna vara attraktiv som arbetsgivare i framtiden – och få dem att vilja stanna kvar.

millennialsVälkommen till vårt seminarium Framtidssäkrat ledarskap – utmaningar och möjligheter med millennials som medarbetare.

Du möter Lisa Jonason, som själv är en millennial, och som arbetar med att utbilda organisationer inom det ledarskap som millennials efterfrågar. Du får veta mer om aktuell forskning, samt varför dagens organisationer behöver arbeta med denna generation på ett helt annat sätt än tidigare.

Välkommen!

När: 5/12 16.30-18.00
Var: Norrlandsgatan 18, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat, så det är först till kvarn som gäller.

Tags: , , , ,