Mindful Friday fortsätter!

“Mindful Friday” fortsätter under våren – en möjlighet för dig som jobbar i Stockholms närhet att prova mindfulness och utforska ditt inre ledarskap under en timme varannan fredagsmorgon.

De flesta av oss upplever nog att det är svårt att mentalt befinna sig i nuet. Vi blir bombarderade både i våra yrkesliv och privatliv med information och saker som pockar på vår uppmärksamhet – något som både kan distrahera oss och skapa tankar och känslor som inte alltid är positiva.

Vi kan inte stoppa våra tankar och känslor men vi kan lära oss att vara observanta på hur de uppstår, hur de försvinner och att inte fastna i dem.

Med enkla övningar kan du lära dig att bli alltmer mindful (medveten) och därigenom göra klokare val och bättre klara av de förväntningar som finns på dig. Med träning lär du dig att minska din stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Du utvecklar också din förmåga att sova bättre och att bättre hantera förändringar, såväl personliga som organisatoriska.

Forskningen visar att mindfulness är effektivt och det behöver inte vara svårt och tidskrävande. Med enkla och informella övningar i vardagen går det faktiskt att utveckla förmågan att vara medvetet närvarande – och det påverkar både dig själv och ditt ledarskap.

Vi vill slå ett slag för vikten av att vara mer närvarande och därför bjuder vi in dig till det vi kallar för Mindful Friday tillsammans med oss!

Du kommer lära dig tekniker och aktivt träna medveten närvaro med utgångspunkt från det inre ledarskapet, och samtidigt byta erfarenheter och bygga relationer med andra ledare under en timme varannan fredagsmorgon.

  • Kalendarium: 16/3
  • Tid: 08.00 – 09.00 (ankomst från 07.45) 
  • Norrlandsgatan 18, Stockholm

Varmt välkommen!

Några praktiska detaljer:
Det är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Du kan anmäla dig till alla fredagarna, eller enstaka. Det är viktigt att du kommer i god tid, när vi startat vill vi inte bryta upp pågående övningar.

Nästa tillfälle: 16/3 2017

Tags: