Seminarium för erfarna chefer!

Välkommen till ett seminarium för dig som vill veta hur programmet Ledarskap för erfarna chefer ger dig tiden och verktygen att möta verklighetens utmaningar.

Många av oss upplever säkert att vardagen är stressig, det är svårt att få tiden att räcka till och förändringstrycket i många verksamheter är hårt. En relativt statisk värld har bytts ut mot konstanta förändringar, förändringar som inte bara handlar om teknikutveckling utan även om generationsskiften.

Som chef ska din tid räcka för många och för mycket och det som ofta får stå tillbaka är din egen utveckling, men sanningen är ju att även du behöver vidareutvecklas i ditt ledarskap hela yrkeslivet. Nu möter vi en ny generation, de som kallas millennials. Hur skiljer sig deras perspektiv, krav och förväntningar från tidigare generationer? Hur påverkar det chef- och ledarskapet? Hur lyfter du blicken och tar in nya perspektiv?

Ledarskap för erfarna chefer är ett program för dig som har flera års erfarenhet och grundläggande ledarskapsverktyg, som ger dig tiden att utvecklas och påverka ditt ledarskap i vardagens föränderliga tillvaro.

Din vardag och dina verkliga utmaningar är i fokus under utbildningen och du ges tid att fokuserat jobba med din egen verksamhet, stöd i att driva förändringsprojekt på hemmaplan, bygga ett eget professionellt nätverk och reflektera över ditt eget ledarskap.

Så varmt välkommen till vårt frukostseminarium där du möter Jenny Sima, programansvarig och konsultchef på Gällöfsta Perlan Ledarskap. Ställ alla dina frågor, möt oss och möt andra chefer.

När: 3 oktober, 08.00-09.00 (fika från 07.45)
Var: Norrlandsgatan 18 Stockholm

Tags: