Jag ville utmanas och utvecklas

Känslan av att allt gick på rutin efter många år som chef, fick Jenny att söka utmaningar för att utvecklas i sitt ledarskap. Hon fann Ledarskap för erfarna chefer och här är hennes berättelse och resa.

utvecklasEfter att ha arbetat som chef och ledare större delen av mitt arbetsliv infann sig en krypande känsla av brist på stimulans och nya utmaningar i mitt ledarskap. Det var inte något särskilt som skavde utan snarare en avsaknad av att bli utmanad att växa och utvecklas. Att ta mig förbi den lite loja känslan av att göra ett tillräckligt bra jobb som ledare utan att riktigt behöva anstränga mig på det sätt som en gång givit så mycket positiv energi i gengäld.

Jag började då leta efter någon form av källa till utveckling och stimulans och stötte i mitt letande på Gällöfsta Perlan Ledarskaps utbildning ”Ledarskap för erfarna chefer”.

För mig blev det en personlig resa där jag i mötet med de andra deltagarna, också dom erfarna chefer, fick fatt i mina värderingar och drivkrafter och vidgade synen på mitt ledarskap likväl som fördjupade min identitet som ledare.

Idag har jag privilegiet att vara programansvarig för detta program och har då förmånen att få möta våra deltagare vid återkoppling av den 360 kartläggning av ledarskapet som utgör startpunkt för utbildningen, samt i ett avslutande coachingsamtal där fokus läggs på det individuella lärandet och ett reflekterande över den process som har varit.

Dessa möten fortsätter att fördjupa mina tankar kring vad ledarskap – och de delar av ledarskapet som inte riktigt kan sättas ord på – egentligen är.

Att möta alla dessa erfarna chefer vid ett första samtal väcker alltid samma förundran.

Något som kännetecknar dessa inledande samtal är den stora erfarenhet som deltagarna bär med sig. De spännande utvecklingsresor de har gjort, hur de själva har skapat sina möjligheter mer eller mindre medvetet och en fascination kring den där tilliten till sig själv som ledare som kommer med erfarenhet. Att ha hittat ett sätt att vila i sina styrkor och kunna reflektera över det som händer. På samma gång utrycker många en känsla av tomhet, som även var det som fick mig att leta efter en ny utmaning.

Hur ska jag ställa mig på tå när vardagen inte längre utmanar på samma sätt?

Efter utbildningen träffas vi igen. Mötet väcker en ödmjukhet inför att få ha varit en tillfällig medpassagerare på en annan individs resa i sitt personliga ledarskap. Jag kan ofta känna igen mig när personen mittemot sätter ord på och beskriver hur betydelsen av det personliga ledarskapet liksom verkar ha nått en djupare resonansbotten. Många gånger beskriver deltagaren en känsla av tillförsikt och nya möjligheter. Att jag som ledare själv har kraften och möjligheten att skapa mina utmaningar och fortsätta växa i ett kontinuerligt lärande.

Jag kommer i detta att tänka på resiliens. Ett begrepp som används såväl inom hållfasthetslära som inom psykologin och syftar till återhämtningsförmåga eller ”motståndskraft”.

Vi slås ibland omkull men har en inneboende förmåga att resa oss upp igen och vända erfarenheter till utveckling och lärande om vi får det stöd vi behöver från andra men också från oss själva. Att i djupet känna sig grundad i sitt ledarskap leder till tillförsikt och tillit om att ett livslångt lärande och en ständig utveckling är möjlig. Med en tro på den positiva kraft som individens, gruppens och organisationens förmåga till resiliens utgör, kan jag i mitt ledarskap bidra till att hot och utmaningar kan kanaliseras till transformation med grund i lärande och utveckling. Såväl inom mig själv, i mitt ledarskap, som hos mina medarbetare eller i organisationen.

Min personliga ledarfilosofi utgår ifrån en grundmurad tro på varje individs värde med sina individuella styrkor och förmåga till utveckling. Min uppgift som ledare är att vara en följeslagare som sätter ljuset på styrkor och möjligheter, stöttar och utmanar när det behövs samt erbjuder den frihet och handlingsutrymme som individen behöver.

Jenny Sima
Konsultchef och Programansvarig för Ledarskap för erfarna chefer

Läs mer om Ledarskap för erfarna chefer!

Tags: ,