Alla borde gå en UGL

Vad är dina reflektioner kring UGL kombinerat med coachning?

–Det är verkligen en resa i grupputveckling under fem dagars internat, en utbildningsform som gör att det landar in på ett helt annat sätt än med spridda utbildningsdagar. Vi hade en grupp som var villig att påverka processen och delta fullt ut med öppen, tydlig och konstruktiv feedback, och jag insåg verkligen hur mycket vi kan påverka varandras utveckling.

–Jag har jobbat med feedback tidigare, men nu fick jag en helt annan förståelse för grupputveckling och teorierna bakom det vi upplevde, något som jag snabbt kunde koppla till min egen ”hemmaplan”. Den individuella coachningen pågår fortfarande och vi ville komplettera med den för att kunna få ut mesta möjliga resultat i vår dagliga verksamhet.

Hur har du haft nytta av utbildningen?

–På ett personligt plan har jag funnit en bättre balans, eftersom jag förstår hur gruppdynamik fungerar och hur gruppens olika faser ter sig. Alla i ledningsgruppen har ju gjort sin egen UGL-resa, men vi har fått en gemensam grund att stå på. Vi har satt ett internt mål, tydlig ledning,  och verktygen vi fått genom UGL ger oss stödet för att komma igång med att arbeta transparent och med högt i tak, både inom ledningsgruppen och inom våra respektive avdelningar.

Läs mer om UGL

Tags:

Disa Blomfeldt.

Job title
Enhetschef arbetsgivarfrågor, Sveriges Byggindustrier Öst.

Lives in
Stockholm.

Family
Man och två barn.

Spare time
Aktivt arbete med att balansera livet.