Hållbar arbetsmiljö (OSA) på distans – workshop online

Från akut krishantering med stora språng i den digitala utvecklingen och 1,5 miljon svenskar som arbetade hemma under våren till en höst med ett nytt normalläge. Omställningen från fasta arbetsplatser och fysiska möten till hemarbetsplatser, avstämningar och samarbeten via Teams och Zoom gick snabbt för många.

Många upplever en ökad effektivitet i arbetet, vinster i minskade restider och reskostnader samt en flexibilitet som gör det lättare att få ihop livspusslet. För andra har hemarbetet inneburit en undermålig arbetsmiljö, påfrestningar utan kollegor eller en chef som stöttar
i vardagen och utmaningar att sätta gränser mellan arbetslivet och privatlivet. Med en fortsatt lång period av hemarbete ökar kraven på en god och hållbar arbetsmiljö i ett arbetsliv på distans.
Ett flexibelt och platsoberoende arbete
som är mer uppgifts- och nätverksbaserat
än arbetstidsbaserat kommer fortsättningsvis
att vara en viktig del av ett modernt arbetsliv.

Arbetsmiljölagen är dock tydlig med att påpeka att alla individer är olika och att miljön ska anpassas efter varje individs förutsättningar. Den säger också att arbetsmiljön ska vara anpassad efter sin tid och följa den tekniska utvecklingen.

 

Öppen workshop för dig som är chef och leder medarbetare på distans 

Hur utvecklar vi en hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i ett arbetsliv på distans?

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) – vad gäller och vilket ansvar har jag?

Nya utmaningar i ett arbetsliv på distans – hur ser det ut hos dig?

Workshop utifrån de tre huvudområdena i OSA

Balans mellan krav och resurser
Tillgänglighet och tillit
Bemötande och samarbetskultur

MÅL

 Ja, jag har koll på vilka krav som ställs på mig som chef utifrån OSA

 Ja, jag har fått verktyg som jag kan använda i min arbetsgrupp för att utveckla en hållbar arbetsmiljö på
distans

 Ja, jag har fått dela erfarenheter med andra chefer med liknande utmaningar

 

Tider för workshop online

Tillfälle 1 – 9/3 13.00-16.30
Tillfälle 2 – 23/3 13.00-16.30

 

 

Suitable for

Chefer, ledare

Documents

Course length

0,5+0,5 days

Next starts

  • 9 Mar 2021 – Online i Zoom

Pris

6 495 SEK
Boka

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy