Ledarskap för nya chefer – onlineutbildning

Att vara chef är kul men kan också kännas kravfyllt och utmanande. Krav och förväntningar kommer både ovanifrån och underifrån men kanske mest inifrån dig själv.

Vill du skaffa dig en bra grund att stå på ska du gå Ledarskap för nya chefer! Du är ny som chef. Du har blivit arbetsgivare och är kanske chef över tidigare kollegor. En omställning som ställer krav på ny kunskap och nya insikter. 

Visst behöver du kunskaper i sådant som arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, ekonomi och mycket annat. Men oavsett det så behöver du först och främst en stabil grund att stå på. Ett personligt ledarskap som är förankrat i dig själv. 

Ledarskap för nya chefer ger en bred förståelse för ledarskap ur perspektiven att leda dig själv, att leda grupper och att leda individer. Utbildningen lägger stort fokus på lärtransfer, dvs att koppla ihop teori och modeller direkt till ditt uppdrag och din vardag.

Nu genomför vi denna uppskattade utbildning även i digitalt format. Utbildningen är upplagd som 3 heldagar i det virtuella rummet med gemensam reflektion, träning och erfarenhetsutbyte. Inför varje utbildningsdag får du tillgång till teorier och annat material som förberedelser. Mellan tillfällena omsätter du dina lärdomar i din vardag. Som stöd i mellanperioden får du en kurskollega som lärpartner.

Som start kommer du att få göra en enkät för att samla in feedback på ditt ledarskap utifrån kartläggninsgsverktyget LEADForward. Utifrån ditt nuläge får du ta fram en handlingsplan som du arbetar vidare med under utbildningen.

Under utbildningen utgår vi från dig själv som person i din chefsroll och ditt uppdrag och varvar teoretiska kunskaper med praktiska moment och reflektioner. Du får reflektera över dina beteenden och drivkrafter som chef och ledare. Du får kunskaper om grupper och grupputveckling och träning i kommunikation, samtal och coachning.


MÅL

Ökad trygghet i din roll som chef

Förmåga att anpassat ditt ledarskap till din
grupp och dina medarbetares behov

Färdigheter i direkt, tydlig och omsorgsfull
kommunikation för viktiga samtal

 

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Utbildningen genomförs via Zoom och med digitalt
verktyg som lärstöd före, under och efter utbildningen.

Suitable for

För dig som är ny i chefsuppdraget eller har varit chef ett tag men aldrig gått någon ledarutbildning.

Documents

Course length

1+1+1 days

Next starts

  • 20 Apr 2021 – Gällöfsta Konferens Kungsängen

Pris

Utbildning: 19 900 kr
Priser exkl. moms

Boka

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy