Diplomprogram i ledarskap

Diplomprogram i ledarskap med UGL som grund, är ett av marknadens bästa ledarutvecklingsprogram för dig som vill ha en djupgående och genomgripande utbildning  – dessutom med stöd av en individuell coach som tar dina ambitioner på allvar.

Med fokus på dina behov och med en egen coach på vägen utvecklas ditt ledarskap

Gällöfsta Perlan Ledarskaps Diplomprogram i ledarskap med UGL som grund, är ett av de absolut främsta längre utbildningsprogram som finns på marknaden idag, och det mest flexibla.

Diplomprogrammet ger dig möjligheten att utforska dig själv, ditt sammanhang och din omvärld – och sätter utvecklingen av ditt personliga ledarskap och dina behov i fokus. Det innebär att du tillsammans med din coach utformar den övergripande inriktningen på utbildningen utifrån var du befinner dig och vilka delar i ditt chef- och ledarskap som du vill utveckla under programmets genomförande.

  • Du får en inledande personlig rådgivning för att anpassa programmet till din kompetens och dina behov, och för att matcha dig till rätt coach.
  • Du får en matchad och erfaren coach som kommer coacha dig hela vägen fram till diplomeringen. Totalt omfattar programmet 10 timmars individuell coachning, med pass före och efter varje utbildning.
  • Du kommer ha ett stort stöd och ett forum för att bearbeta intryck och situationer i din vardag, i din utbildningsgrupp. Relationer som ofta består även efter programmet.

Med UGL som grund väljer du ett av våra ledarskapsprogram:

och en fokusutbildning som bäst matchar det du vill och behöver utveckla i ditt ledarskap.

Varje Diplomprogram skräddarsys alltså efter dina behov och när du gått igenom programmet erhåller du Stiftelsen Gällöfsta Utbildningscentrums Diplom som ett bevis för att du tagit ett ordentligt kliv i din ledarskapsutveckling.

Diplomeringen sker tillsammans med andra som gått Diplomprogrammet under samma period. En fin del i denna ceremoni är stunden där alla får ta del av varandras resor och val. Eftersom det finns många kombinationer i detta program så kan resorna se lite olika ut men resultatet i den egna utvecklingen är gemensamt.

Gemensamt för alla som gått vårt Diplomprogram är att de har lättare att hantera förändringar, de blir tydligare och mer grundade i sina egna värderingar, som gör att de har lättare att möta olika situationer.

Vill du veta mer? Kontakta oss!
08-581 795 02 eller utbildning@stage.gallofsta.se

Suitable for

För dig som söker ett sammanhängade ledarskapsprogram som höjer din kompetens och ditt marknadsvärde

Documents

Pris

Kontakta oss för offert,
tel: 08-581 795 02 eller utbildning@stage.gallofsta.se

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy