UL – Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledare ser medarbetarna som vägen till framgång, och forskningen visar att ledarmodellen “Utvecklande ledarskap” är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat.

Den ledarmodell som bäst möter nya generationers behov.

Utvecklande ledarskap bygger på modellen ”Transformerande ledarskap”, ett ledarskap som kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog, relationsbyggande och närvaro med fokus på långsiktighet och hållbarhet. UL inriktar sig på ledarens förmåga att vara ett föredöme, att visa personlig omtanke, att inspirera och motivera, eftersom vi nu vet att motivation, prestation, ansvar och effektivitet snarare påverkas av inre drivkrafter, än genom konventionellt ”krav-belöning-kontroll” -ledarskap.

 Utvecklande ledarskap fokuserar på

  • Att du ska växa som människa och medarbetare, och därigenom skapa resultat i verksamheten
  • Ett förhållningssätt som minimerar hot och maximerar möjligheter
  • Att bygga trygghet och tillit hos individ och grupp för maximalt fokus på mål och uppdrag

Under de år som transformerande ledarskap använts både internationellt och i Sverige (där Utvecklande ledarskap som utbildning har utvecklats av Försvarshögskolan), har forskning visat att det är den ledarmodell som har tydligast påverkan på effektiviteten, som ger motiverade medarbetare som tar ansvar, som presterar bättre och mår bättre.

Dessutom anses utvecklande ledarskap vara den ledarmodell som bäst möter yngre generationers behov – och den ligger väl i linje med de senaste rönen inom neurovetenskapen.

Suitable for

Du som är chef för medarbetare, chef över chefer, eller på väg att bli chef. Utbildningen är ett mycket lämpligt komplement till UGL.

Documents

Course length

3+1 days

Next starts

  • 5 Oct 2017 – Gällöfsta Konferens Kungsängen
  • 5 Feb 2018 – Gällöfsta Konferens Kungsängen
  • 2 May 2018 – Gällöfsta Konferens Kungsängen Full
  • All dates

Pris

Utbildning: 25 200 kr,3+1 dag
Kost & logi: 5 600 kr
Priser exklusive moms
Boka

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy