Ledarskap i konflikthantering

Ledarskap i konflikthantering är en utbildning i konfliktkompetens för dig som vill lära dig att framgångsrikt förebygga och hantera konflikter, och för organisationer som har en önskan att öka och förbättra ett arbetsteams samarbetsförmåga.

Förmågan att kunna förutse, förebygga och hantera konflikter är en kompetens som leder till bättre fungerande samarbeten mellan människor i alla möjliga situationer, privat som professionellt. Att förbättra samarbetsförmågan är ett konkret sätt att förbättra resultat och lönsamhet.

Att förstå skillnaden mellan meningsskiljaktigheter och konflikter i sakfrågor – som faktiskt i många fall kan vara en tillgång i en organisation – och det som upplevs som ett hot mot vår självkänsla och därför skapar en personlig konflikt, är en av de grunderna för att vara konfliktkompetent.

Ledarskap i konflikthantering är en utbildning för dig som;

  • vill kunna förutse och förebygga konflikter
  • vill förstå skillnaden mellan oenighet och konflikt
  • vill öka din förmåga att identifiera och hantera konflikter
  • vill skapa lönsamma relationer
  • vill öka din självkännedom om hur du själv reagerar i personlig konflikt

Arbetsmetod
Exempel på moment som hanteras under utbildningen är konfliktkostnader, sambandet mellan motivation och beteende, skillnaden på oenighet och personlig konflikt samt positiva resultat av en effektiv konflikthantering. Utbildningen innehåller mycket praktisk träning med utgångspunkt från den egna vardagen. Deltagaren får en personlig SDI-kartläggning, verktyg och kunskaper som är direkt omsättbara i praktiken.

 

Suitable for

Utbildningen är relevant för alla nivåer inom en organisation; chefer som medarbetare.

Documents

Course length

2 days

Pris

Utbildning 15 900kr inklusive bok och SDI. Helpension 2 800 kr.
Priser exkl. moms

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy