Klart Ledarskap

Om du vill leda en organisation som präglas av tydlighet, öppenhet och trygghet i relationerna och som dessutom är nyfiket villig att lära – då ska du gå Klart Ledarskap.

en av de utbildningar som ger mest konkreta verktyg och lärdomar att omsätta i din vardag

Under fyra intensiva och spännande dagar tränas du i skarpt läge på elva olika färdigheter som kommer ge dig förutsättningar för att utöva ett klart ledarskap.

Pedagogiken är upplevelsebaserad eftersom ledarskap är ett hantverk och färdigheter behöver tränas i skarpt läge. Träningen utgår från din verklighet.  Kärnfulla genomgångar av teoretiska grundbegrepp och modeller ligger till grund för övningar då ni tränar och utforskar olika specifika färdigheter. Du väljer en lärpartner och ni coachar, stödjer och utmanar varandra genom hela träningsprogrammet. Inför,under och efter utbildningen får du tillgång till en digital lärplattform där utbildningsmaterial, sammanfattningar, filmer mm är samlat.

Du kommer bli mer medveten om dig själv, var du står, hur du kan påverka och hur du tolkar situationer. Du kommer bli bättre på att formulera dig tydligt och konstruktivt. Du kommer träna upp din förmåga att vara nyfiken på andras sätt att se saker, andras erfarenheter och hur det kan användas för gemensamma förbättringar. Och du kommer lära dig en modell för att med konkreta verktyg steg för steg skapa en lärande organisation.

 

UTBILDNINGEN GÅR OCKSÅ ATT GENOMFÖRA SOM ONLINEUTBILDNING

Vi använder verktyget Zoom för att skapa det virtuella klassrummet, för våra onlineutbildningar. Inga licenser eller installationer behöver. Du behöver tillgång till en stabil internetuppkoppling och dator med kamera och mikrofon.

Suitable for

Chefer och ledare som vill skapa lärande organisationer med trygga, öppna och högpresterande relationer.

Documents

Course length

2+2 days

Next starts

  • 16 Feb 2017 – Gällöfsta Konferens Kungsängen
  • 11 May 2017 – Gällöfsta Konferens Kungsängen
  • 2 Oct 2017 – Gällöfsta Konferens Kungsängen Full
  • All dates

Pris

Utbildning: 25 200 kr
Kost & logi: 5600 kr
Priser exkl. moms

Boka

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy