Coachning chef och medarbetare

Vilken roll du än har och oavsett organisation så utgår vår coachning från de behov som finns. Och vi kan alltid matcha rätt coach för dig.

Ny som chef, mer erfaren, exekutive, ej chef men ledare, medarbetarstöd, krisstöd – oavsett nivå, roll eller behov – vi matchar alltid en coach till dig utifrån dina behov, ditt önskemål och din/företagets målsättning.

Du får en kvalificerad samtalspartner som vet hur organisationer fungerar och vad människor behöver för att utvecklas och prestera. Inom ramen för en tydlig struktur kombinerar vi handledning, coachning och utbildning i ett helt individanpassat upplägg.

Våra coacher

Alla våra coacher har lång erfarenhet, är kunniga och kompetenta på ledarutveckling, vet hur organisationer fungerar, har akademisk examen, många är beteendevetare, har egen ledarerfarenhet, är certifierade och/eller utbildade coacher, har egen handledning.

Välkommen att kontakta Jenny Sima när du vill veta mer och diskutera dina behov.
Epost: jenny.sima@stage.gallofsta.se
Telefon: +46 (0)70-743 13 11